„Mój elektryk” ruszył 12 lipca. Wnioski o dofinansowanie można składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki. Kwota dotacji w ramach programu „Mój elektryk” sięga 18 750 zł. W przypadku rodzin wielodzietnych ­– nawet 27 000 zł.

  • Dotacje na „Mój elektryk” ruszyły 12 lipca 2021 roku
  • „Mój elektryk” potrwa do 2026 roku
  • Budżet dotacji programu „Mój elektryk” wynosi łącznie 500 mln zł
  • O dotacje w ramach programu „Mój elektryk” wnioski mogą składać osoby fizyczne jak i firmy

Dotacje na „Mój elektryk” – na czym polega program?

„Mój elektryk” to rządowy program dopłat do zakupu lub leasingu samochodu elektrycznego. Program dotacji w ramach programu „Mój elektryk” obsługuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W nowej odsłonię programu wprowadzono szereg korzystnych rozwiązań, jeśli chodzi o zasady ubiegania się o dofinansowanie oraz korzystania z elektryków.

Mój elektryk – nowe rozdanie

Nowa odsłona programu „Mój elektryk”, jak pisze NFOŚiGW uwzględnia psujące tendencje w sektorze elektromobilności. Daje osobom fizycznym możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji do zakupu fabrycznie nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1. Istotne jest to, że cena (koszt nabycia) nie może przekraczać 225 000 zł. Należy wskazać, że limit cenowy nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Dotacja w ramach programu „Mój elektryk” wynosi do 18 750 zł. W przypadku rodzin z trójką lub większą liczbą dzieci może sięgnąć 27 000 zł.

– Szersza gama pojazdów oraz wyższe dofinansowania dla uprawnionych posiadaczy Karty Dużej Rodziny, którzy będą aktywnie korzystać z „elektryków, to krok w stronę upowszechnienia aut zeroemisyjnych – mówił wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Dotacje na „Mój elektryk” – jaka wysokość?

NFOŚiGW wskazuje, że dofinansowanie z programu „Mój elektryk” obejmuje zakup lub leasing. Jest to jedna z najważniejszych zmian, która została wprowadzona w nowej odsłonie programu. Jeśli chodzi o zwykłe osoby fizyczne, dotacja wyniesie 18 750 zł. Dla tych z Kartą Dużej Rodziny 27 000 zł. NFOŚiGW chce w ten sposób uzyskać także efekt społeczny – upowszechnienie pojazdów elektrycznych w rodzinach wielodzietnych. W ich przypadku nie obowiązuje także limit ceny pojazdu.

Pozostali adresaci programu – czyli firmy i organizacje – mogą także liczyć na dofinansowania z „Mojego elektryka”. Ich poziom będzie zależał od kategorii pojazdu oraz średniorocznego przebiegu. Mogą się przy tym ubiegać o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu. Poszerzenie grupy beneficjentów programu ma na celu ułatwienie przechodzenia na transport zeroemisyjny wszystkim zainteresowanym podmiotom, które np. chcą wymienić swoją flotę.

„Mój elektryk” – dotacja na jakie samochody?

Jeśli chodzi o dopłaty do samochodu elektrycznego w ramach programu „Mój elektryk”, warto pamiętać, że wnioskodawcy niebędący osobami fizycznymi na pojazdy kategorii M1, będą mogli uzyskać dofinansowanie nawet do 27 000 zł. W przypadku deklarowanego średniorocznego przebiegu min. 15 000 km, na pojazdy kategorii L (czyli motocykle) będą mogli uzyskać 4000 zł wsparcia. Dotacje do kupna samochodu elektrycznego w kategorii N1 (lekki samochód ciężarowy) wyniesie nawet 70 000 zł. Istotne jest to, że warunkiem będzie zadeklarowanie średniorocznego przebiegu powyżej 20 000 km. Dofinansowania będą obejmowały zarówno zakup, jak i leasing pojazdów, co jest niezwykle ważne dla przedsiębiorców.

Dotacje na „Mój elektryk” – jak złożyć wniosek?

Dotacje w ramach programu „Mój elektryk” można pozyskać, wypełniając wniosek online. Procedura ubiegania się o dotację na „elektryka” przez osoby fizyczne jest dosyć prosta. Zainteresowana osoba powinna jedynie przygotować wniosek o dofinansowanie i złożyć go w NFOŚiGW w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie, który dostępny pod adresem: http://gwd.nfosigw.gov.pl

– Dofinansowanie dla nabywców indywidualnych przyznawane będzie na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów zakupu auta. Aby ją uzyskać, wystarczy przedstawić fakturę zakupu i przejść kilka prostych kroków w formularzu online – podkreśla wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski. 

Uruchomiony 12 lipca przez NFOŚiGW nabór wniosków od zwykłych „Kowalskich” potrwa do 30 września 2025 roku. Innym wyznacznikiem jest wyczerpanie się środków. Warto przypomnieć, że cały budżet naboru wynosi do 100 mln zł. Na realizację całego programu „Mój elektryk” wartość dotacji w postaci bezzwrotnych form dofinansowania wynosi 500 mln zł.

Dotacje na „Mój elektryk” – kiedy i jakie nabory?

„Mój elektryk” będzie trwał od 2021 roku do 2026. Nabory wniosków są prowadzone do 2025 roku albo jak już wspomnieliśmy wcześniej – do wyczerpania się środków. Stopniowo  NFOŚiGW będzie uruchamiał kolejne nabory:

  • dla osób fizycznych na dofinansowanie zakupu pojazdu zeroemisyjnego – wnioski można składać od 12 lipca
  • dla przedsiębiorców, samorządów oraz innych podmiotów instytucjonalnych na zakup pojazdów zeroemisyjnych od 12 lipca
  • dla banków, które za pośrednictwem firm leasingowych będą dystrybuowały dopłaty do leasingu, w tym najmu długookresowego.

NFOŚiGW wskazuje, że dofinansowanie dla osób fizycznych jest przyznawane na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów zakupu auta. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi zarejestrować pojazd na terytorium RP. Musi go także ubezpieczyć i zobowiązać się, że nie pozbędzie się go przez dwa lata od uzyskania dotacji. W przypadku pozytywnej oceny Funduszu wniosek, po złożeniu przez wnioskodawcę podpisu elektronicznego, będzie stanowił umowę z NFOŚiGW. 

„Mój elektryk” – dopłaty przy udziale banków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 26 lipca br. ogłosił nabór na banki zainteresowane dystrybucją dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych (elektrycznych i wodorowych). NFOŚiGW udostępni bankom uczestniczącym w realizacji programu „Mój elektryk” środki finansowe. Banki będą przekazywały je korzystającym z leasingu, przede wszystkim firmom, na dopłaty do opłat ustalonych w umowach leasingowych. Z puli środków otrzymanych z NFOŚiGW banki będą mogły udzielać firmom i instytucjom dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji. Środki będą mogły być przeznaczone wyłącznie na samochody zeroemisyjne. Muszą one być fabrycznie nowe, a ich cena nie wyższa niż określona w programie.

Dopłaty na „Mój elektryk” – BOŚ podpisał umowę

8 września podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu NFOŚiGW podpisał umowę z Bankiem Ochrony Środowiska SA w sprawie dystrybucji dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Jest to pierwszy pozytywnie zweryfikowany bank, który w imieniu NFOŚiGW będzie udział przedsiębiorcom dotacji do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Wszystko w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk”. NFOŚiGW udostępni BOŚ SA w pierwszym etapie 20 mln zł na dopłaty do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Zgodnie z warunkami umowy zawartej między BOŚ SA a NFOŚiGW, kwota ta może zostać zwiększona. Będzie to jednak uzależnione od efektywności współpracy BOŚ z firmami leasingowymi.

„Mój elektryk” dla firm

Mechanizm jest prosty: przedsiębiorcy, tak jak dotychczas, będą składać w firmie leasingowej wnioski o leasing oraz – dodatkowo – wnioski o dotację. Zweryfikowany pozytywnie wniosek o dotację firma leasingowa  przekaże do banku współpracującego z NFOŚiGW, z którym ma zawartą umowę, a ten z kolei w imieniu NFOŚiGW w ciągu maksymalnie 20 dni podejmie decyzję o udzieleniu dopłaty do „elektryka”. 

Zobacz też:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię