Grupa Volkswagen osiągnęła solidne wyniki w 2022 r. Przychody ze sprzedaży w ubiegłym roku wzrosły o 11 proc. w ujęciu rocznym. EBIT wzrósł o 22 mld euro.

  • Przychody Grupy Volkswagen sięgnęły w 2022 roku 279,2 mld euro
  • Zysk operacyjny Grupy VW wzrósł o 9,5 proc. do 22 mld euro
  • Volkswagen spodziewa się, że w 2023 roku liczba dostaw wzrośnie do około 9,5 miliona

Wyniki Volkswagena w 2022 roku

Przychody Grupy Volkswagen wzrosły o 11,6 proc. do 279,2 mld euro, do czego przyczyniła się sprzedaż lepiej wyposażonych pojazdów, a także lepszy miks sprzedażowy i dalsza dyscyplina cenowa. Dostawy pojazdów całkowicie elektrycznych w ubiegłym roku wzrosły, podczas gdy całkowita liczba dostarczonych pojazdów nieznacznie spadła o 7 procent z powodu niedoborów półprzewodników, zakłóceń w łańcuchu logistycznym i przestojów w Chinach. Łącznie klientom dostarczono 572 100 pojazdów elektrycznych, czyli o 26 procent więcej niż w poprzednim roku. Udział BEV w dostawach wzrósł tym samym do około 7 procent.

Zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 9,5 procent do 22 mld euro. Zysk po opodatkowaniu wzrósł o 2,6 procent do 15,8 (15,4) mld euro.

Zarząd i Rada Nadzorcza zaproponowały dywidendę w wysokości 8,70 euro na akcję zwykłą i 8,76 euro na akcję uprzywilejowaną, co oznacza wzrost o 1,20 euro na akcję zwykłą i uprzywilejowaną odpowiednio w porównaniu z danymi z poprzedniego roku. Odpowiada to wskaźnikowi wypłaty na poziomie 29,4 proc. Zysk na akcję zwykłą wyniósł 29,63 euro, a zysk na akcję uprzywilejowaną 29,69 euro.

— Nasze wyniki w ubiegłym roku wykazały lepszą odporność Grupy Volkswagen pośród trudnych globalnych uwarunkowań. Pomimo istotnych wyzwań związanych z łańcuchem dostaw, które doprowadziły do spadku ogólnej liczby dostaw, dostarczyliśmy 572 100 pojazdów całkowicie elektrycznych i jednocześnie jeszcze bardziej poprawiliśmy zysk operacyjny. Najnowsze wyniki stanowią kolejny dowód na solidne fundamenty finansowe, na których konsekwentnie realizujemy naszą strategię. Spodziewamy się, że w bieżącym roku wąskie gardła w łańcuchu dostaw będą stopniowo ustępować, co pozwoli nam na obsługę wysokiego portfela zamówień — powiedział Arno Antlitz, CFO i COO Grupy Volkswagen.

Grupa Volkswagen przyspiesza działania transformacyjne i inwestuje w oprogramowanie, swój biznes akumulatorów oraz w platformy aut elektrycznych, jak również silniki spalinowe. W rezultacie w 2022 roku wydatki na badania i rozwój wzrosły do 18,9 mld euro przy wskaźniku badań i rozwoju wynoszącym 8,1 procent w stosunku do przychodów automotive. Nakłady inwestycyjne w wysokości 12,7 mld euro świadczą o utrzymującej się wysokiej dyscyplinie inwestycyjnej, co odpowiada wskaźnikowi capex inwestycyjnego na poziomie 5,5 procent w stosunku do przychodów z sektora automotive w 2022 roku.

Perspektywy dla Grupy Volkswagen

Volkswagen przewiduje, że łączna liczba dostaw w 2023 roku wzrośnie do około 9,5 miliona, przede wszystkim dzięki silnemu portfelowi zamówień. Firma spodziewa się, że problemy z dostawami półprzewodników i łańcuchem logistycznym powinny ustąpić w ciągu roku. Volkswagen oczekuje, że przychody ze sprzedaży będą o 10 do 15 procent wyższe niż w 2022 roku. Jeśli chodzi o wynik operacyjny Grupy, to w 2023 roku prognozowana rentowność operacyjna sprzedaży będzie w przedziale od 7,5 do 8,5 procent.

W dywizji motoryzacyjnej oczekuje się, że wskaźnik badań i rozwoju sięgnie około 8 procent, a stosunek nakładów inwestycyjnych do przychodów ze sprzedaży około 6,5 procent.

Zobacz też: Nowy bolid formuły E Porsche 99X Gen3

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię