Polskie uczelnie i instytuty badawcze będą pracować nad redukcją hałasu. Projekt IN-NOVA realizowany jest w ramach programu Horyzont Europa. Liderem projektu jest Politechnika Śląska, a badania w zakresie opracowania metod redukcji hałasu, będzie prowadził także Główny Urząd Miar. Prezes GUM w rozmowie z AutoElectroMoto.pl mówi, że blisko 80 proc. ankietowanych Europejczyków uważa, że hałas ma wpływ na ich zdrowie. Okazuje się, że ruch drogowy, transport publiczny, miejsca pracy, maszyny, głośna muzyka i urządzenia elektroniczne mogą mieć ogromny wpływ na nasze samopoczucie.

  • Hałas jest odpowiedzialny za wiele chorób
  • Politechnika Śląska i Główny Urząd Miar będą prowadziły badania w zakresie opracowania metod redukcji hałasu
  • Badania są prowadzone w ramach projektu IN-NOVA

Jak dużym problemem jest hałas?

Prof. Jacek Semaniak prezes GUM: Hałas jest poważnym i narastającym problemem współczesnego świata. Na jego uciążliwe, a niekiedy wręcz szkodliwe działanie narażone są coraz większe grupy ludzi. W obecnych czasach regularne narażenie na hałas powyżej 80 dB nie jest rzadkością. W przestrzeni publicznej pojawiały się informacje o przeprowadzonych badaniach wśród obywateli Unii Europejskiej, które pokazują, że blisko 80 proc. respondentów uważa, że hałas ma wpływ na ich zdrowie, w pewnym lub w dużym stopniu (raport WHO, 2018). Ruch drogowy, transport publiczny, miejsca pracy, maszyny, głośna muzyka i urządzenia elektroniczne mogą mieć ogromny wpływ na nasze samopoczucie.

Przeczytaj też: Główny Urząd Miar pracuje nad autami elektrycznymi. „Elektromobilność jest szansą dla Polski”

Hałas jest w rzeczywistości odpowiedzialny za różne problemy zdrowotne, w tym np. stres, niepokój czy utratę słuchu. W szczególności stres może prowadzić do wysokiego ciśnienia krwi i zwiększać ryzyko wystąpienia chorób serca. Życie w mieście i ciągły hałas wpływają na sposób, w jaki się zachowujemy i komunikujemy, mogą prowadzić do społecznej izolacji i złości czy frustracji. Dlatego ważna jest świadomość skali oddziaływania hałasu i podjęcie środków bezpieczeństwa w celu jego skutecznej redukcji.

Walka z hałasem jest istotnym zadaniem, stojącym przed instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska. Działania podejmowane przez te instytucje są wspierane przez liczne uregulowania prawne zarówno krajowe, jak i europejskie, obejmujące zarówno zagadnienia związane ze zwalczaniem zagrożeń hałasem w środowisku, w tym w środowisku pracy, jak też certyfikację maszyn i urządzeń, ocenę emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, homologację pojazdów różnego typu, ograniczanie hałasu lotniczego.

Jakie zadania stoją przed GUM w związku z zaangażowaniem w projekt?

Dla naszego laboratorium, a w szczególności dla naszych pracowników zadania, które się pojawią w związku z realizacją projektu IN-NOVA będą bardzo ciekawym wyzwaniem. Infrastruktura pomiarowa, którą dysponuje Laboratorium Akustyki będzie mogła być wykorzystana w pracach pomiarowych i badawczych. Liczymy również na to, że uda się naszym pracownikom zrealizować plany rozwoju naukowego poprzez doktoraty wdrożeniowe. Myślimy również o przyszłym wykorzystaniu i zastosowaniu w GUM wyników uzyskanych w projekcie.

Jak można zniwelować hałas generowany poprzez drganie materiałów? Jak to działa?

Najlepszą ochronę przed szkodliwym działaniem hałasu zapewnia profilaktyka. W przypadku konstrukcji budowlanych i obecnych w nich instalacji technicznych, często są to określone technologiczne rozwiązania materiałowe, a więc dylatacje, właściwe fundamentowanie (z wibroizolacją) maszyn i urządzeń, czy usztywnianie konstrukcji ścian i budynków w razie ich rezonansów. Natomiast w przypadku infrastruktury technicznej (maszyn, urządzeń i instalacji) stosowane mogą być dodatkowe rozwiązania zabezpieczające, redukujące emisję hałasu i wibracji (aktywnie tłumiące dźwięki i drgania), jak np. tłumiki hałasu na wlotach i wylotach powietrza (lub gazu) maszyn przepływowych, dźwiękoszczelne kabiny, poduszki powietrzne, sprężyny – wszystkie wykonane z materiałów o właściwościach wibroizolacyjnych.

Te zagadnienia nie były do tej pory przedmiotem badań w naszym Laboratorium, dlatego jesteśmy bardzo zainteresowani wynikami projektu i możliwością wykorzystania badań do opracowania nowych metod kontroli przyrządów pomiarowych stosowanych w tym obszarze.

prof. Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar
prof. Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar

Czym jest projekt IN-NOVA?

Projekt pod nazwą „Active reduction of noise transmitted into and from enclosures through encapsulated structures” – IN-NOVA – dotyczy redukcji hałasu transmitowanego przez zamknięte struktury w pojazdach samochodowych, samolotach, urządzeniach przemysłowych i domowych, za pomocą sterowania mikrodrganiami ich obudów. 

W projekcie uczestniczą uczelnie i instytuty badawcze oraz przedsiębiorstwa z Europy, jak również naukowcy z Hong-Kongu, Singapuru czy Chile. Realizację wspierają ponadto instytucje i przedsiębiorstwa takie jak Noise Abatement Society, Stadler, Diehl Aviation, jak również Główny Urząd Miar. Liderem projektu jest Politechnika Śląska

W ramach projektu prowadzona będzie intensywna działalność badawcza, realizowanych będzie wiele doktoratów, w tym również wspólnych. Powstaną gotowe rozwiązania techniczne, opracowane zostaną normy oraz metody certyfikacji, zorganizowanych zostanie wiele szkoleń i działań popularyzujących naukę, powstanie co najmniej 30 publikacji w renomowanych czasopismach, szersze opracowania naukowe, materiały szkoleniowe, zgłoszenia patentowe, zorganizowane zostaną konferencje naukowe, powstaną spółki spin-off.

Zobacz też:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię