Parlament Europejski w sprawie surowców krytycznych dał ostateczne zielone światło planom zwiększenia ich dostaw do UE. Ustawa o surowcach krytycznych ma na celu zwiększenie konkurencyjności i suwerenności UE. Ma to nastąpić w wyniku ograniczenia biurokracji, wspieranie innowacji w całym łańcuchu wartości i wspieranie europejskich firm. Nowe plany mają także na celu pobudzenie badań, rozwój materiałów alternatywnych oraz bardziej przyjaznych dla środowiska metod wydobycia i produkcji.

Parlament Europejski i surowce krytyczne

Przepisy ustanowią zachęty ekonomiczne oraz stabilniejsze i bezpieczniejsze ramy biznesowe dla projektów w zakresie wydobycia i recyklingu, wraz z szybszymi i prostszymi procedurami wydawania zezwoleń.

Podczas negocjacji z Radą w sprawie ustawy posłowie PE nalegali na położenie większego nacisku na produkcję i zwiększanie skali materiałów, które mogą zastąpić surowce strategiczne. Ustalono także ustanowienie celów wspierających wydobywanie bardziej strategicznych surowców z produktów odpadowych. Posłowie do PE nalegali także na potrzebę ograniczenia biurokracji dla przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

Partnerstwa strategiczne z krajami trzecimi

Posłowie podkreślili także znaczenie partnerstw strategicznych między UE a krajami trzecimi w zakresie surowców krytycznych. Chodzi tutaj o dywersyfikację dostaw z korzyścią dla wszystkich stron. Dyskutowano także nad środkami, które mają utorować drogę długoterminowym partnerstwom obejmującym transfer wiedzy i technologii, szkolenia i podnoszenie kwalifikacji. Mają one także uwzględniać wydobycie i przetwarzanie materiałów zgodnie z najlepszymi standardami ekologicznymi w krajach partnerskich.

Co dalej?

Ustawę przyjęto większością 549 głosów wobec 43 głosów sprzeciwy, przy 24 wstrzymujących się. Przed publikacją w Dzienniku Urzędowym przepisy będą musiały zostać formalnie zatwierdzone przez Radę.

Surowce kluczowe dla aut elektrycznych

Samochody elektryczne, panele słoneczne i smartfony zawierają w sobie surowce krytyczne. Mają one kluczowe znaczenie dla transformacji ekologicznej i cyfrowej w UE. Zabezpieczenie ich dostaw ma istotne znaczenie dla odporności gospodarczej Unii Europejskiej. Od czasu wojny Rosji z Ukrainą i coraz bardziej agresywnej polityki handlowej i przemysłowej Chin, kobalt, lit i inne surowce stały się również czynnikiem geopolitycznym.

Wraz z globalnym przejściem na energię odnawialną oraz cyfryzacją gospodarek i społeczeństw zapotrzebowanie na te strategiczne surowce będzie szybko rosnąć w nadchodzących dziesięcioleciach.

źródło: Parlament Europejski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię