Francja obniża dotacje do zakupu samochodów elektrycznych. Od początku 2023 roku osoby chętne skorzystać z dofinansowania będą mogły liczyć na wsparcie w wysokości 5 tysięcy euro. Wcześniej było to 6 tysięcy euro.

  • Wysokość dopłat zostaje obniżona do poziomu 5 tysięcy euro
  • Na dopłaty mogą liczyć auta elektryczne, których cena nie przekracza 47 tys. euro
  • Najbiedniejsze gospodarstwa domowe mogą liczyć na wsparcie w łącznej wysokości 7 tys. euro

Niższe dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych we Francji

Od 1 stycznia 2023 roku Francja obniża poziom dotacji do zakupu samochodów elektrycznych. Wynosiło ono teraz 5 tysięcy euro. Od 2021 roku wysokość wsparcia była z kolei na poziomie 6 tysięcy euro. Francja chciała obniżyć poziom dotacji już w 2022 roku, ale decyzja ta została odłożona o rok. Warto przypomnieć, że w 2020 roku stawka dopłat została podwyższona, co było reakcją na kryzys w branży motoryzacyjnej, który był spowodowany skutkami pandemii COVID-19. W połowie 2021 roku maksymalna stawka została obniżona z wysokości 7 tys. euro do 6 tys. euro.

Dopłaty do samochodów elektrycznych we Francji — dla jakich samochodów?

Dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego we Francji dotyczą wyłącznie samochodów elektrycznych zasilanych akumulatorami, bądź ogniwami paliwowymi, których cena nabycia jest niższa niż 47 000 euro. W 2023 roku z systemu premiowania wypadły hybrydy typu plug-in, które wcześniej także mogły liczyć na wsparcie w wysokości 1000 euro, jeżeli tylko spełniały określony zasięg w trybie elektrycznym, a ich cena mieściła się w przedziale 45-60 000 euro. Jeśli zaś chodzi o auta elektryczne, to na dotację mogą liczyć auta o masie do 2,4 tony, przy czym poziom wsparcia nie może przekroczyć 27 proc. ceny brutto. Osoby prywatne mogą liczyć na dotacje w wysokości 5 000 euro, zaś firmy 3 000 euro.

Francuski rząd pomyślał także o najbiedniejszych gospodarstwach domowych (których referencyjny dochód na jednostkę wynosi mniej niż 14 089 euro). Tutaj obywatele mogą liczyć na dodatkowe 2 000 euro, czyli łączna wartość wsparcia w tym przypadku może wynieść 7 000 euro.

Co ciekawe Paryż dofinansowuje od 9 grudnia 2020 r. także zakup elektrycznych samochodów używanych kwotą 1 000 euro, a w przypadku gospodarstw o niskich dochodach – 3 000 euro. Osoba fizyczna może skorzystać z tej pomocy tylko raz na trzy lata.

W przypadku elektrycznych samochodów dostawczych nie ma limitu cenowego samego pojazdu, jedynie próg w wysokości 40 procent ceny brutto samochodu do limitu 6 tys. w przypadku osób prywatnych i 4 tys. euro dla firm.

Francja obniża dotacje do zakupu samochodów elektrycznych. Od początku 2023 roku osoby, które chcą skorzystać z dofinansowania, będą mogły liczyć na wsparcie w wysokości 5 tysięcy euro. Wcześniej było to 6 tysięcy euro. 

  • Francja obniża poziom dopłat do samochodów elektrycznych
  • Wysokość wsparcia wyniesie 5 tys. euro
  • Z systemu dopłat wypadają samochody hybrydowe

Niższe dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych we Francji

Od 1 stycznia 2023 roku Francja obniża poziom dotacji do zakupu samochodów elektrycznych. Wynosić ono będzie teraz 5 tysięcy euro. Od 2021 roku wysokość wsparcia była z kolei na poziomie 6 tysięcy euro. Francja chciała obniżyć poziom dotacji już w 2022 roku, ale decyzja ta została odłożona o rok. Warto przypomnieć, że w 2020 roku stawka dopłat została podwyższona do 7 tysięcy euro, co było reakcją na kryzys w branży motoryzacyjnej, który był spowodowany skutkami pandemii COVID-19. W połowie 2021 roku maksymalna stawka została obniżona do 6 tys. euro. 

Dopłaty do samochodów elektrycznych we Francji — dla jakich samochodów?

Dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego we Francji dotyczą wyłącznie samochodów elektrycznych zasilanych akumulatorami, bądź ogniwami paliwowymi, których cena nabycia jest niższa niż 47 tys. euro. W 2023 roku z systemu premiowania wypadły hybrydy typu plug-in, które wcześniej także mogły liczyć na wsparcie w wysokości 1 tys. euro, jeżeli tylko posiadały określony zasięg w trybie elektrycznym, a ich cena mieściła się w przedziale 45-60 tys. euro. Jeśli zaś chodzi o auta elektryczne, to na dotację mogą liczyć auta o masie do 2,4 tony, przy czym jego poziom nie może przekroczyć 27 proc. ceny brutto. Osoby prywatne mogą liczyć na środki w wysokości 5 tys. euro zaś firmy 3 tys. euro. 

Francuski rząd pomyślał także o najbiedniejszych gospodarstwach domowych (których referencyjny dochód na jednostkę wynosi mniej niż 14 089 euro). Tutaj obywatele mogą liczyć na dodatkowe 2 tys. euro, co daje łączna wartość wsparcia 7 tys. euro. 

Co ciekawe Paryż dofinansowuje od 9 grudnia 2020 r. także zakup elektrycznych samochodów używanych kwotą 1 tys. euro, a w przypadku gospodarstw o niskich dochodach – 3 tys. euro. Osoba fizyczna może skorzystać z tej pomocy tylko raz na trzy lata.

W przypadku elektrycznych samochodów dostawczych nie ma limitu cenowego samego pojazdu, a obowiązuje jedynie próg w wysokości 40 procent ceny brutto samochodu do limitu 6 tys. euro  w przypadku osób prywatnych i 4 tys. euro dla firm.

W przypadku nowych dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych i czterokołowców, w których nie stosuje się akumulatora ołowiowego, a maksymalna moc netto silnika jest większa lub równa 2- 3 kW, pomoc wynosi 900 euro.

Jak wypłacana jest dotacja?

Istnieją dwie możliwości skorzystania z premii ekologicznej:

–  premia jest potrącana bezpośrednio przez dealera,

– zwracana jest bezpośrednio kupującemu, jeśli wystąpi o nią po zakupie pojazdu.

Wniosek o pomoc należy złożyć najpóźniej 6 miesięcy od daty wystawienia faktury za pojazd.

W przypadku najmu wniosek o przyznanie pomocy musi być złożony nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zapłaty za pierwszy najem.

Zaliczka na poczet premii wypłacana przez dealera

W tym przypadku dealer zaliczkuje premię, odliczając ją od ceny sprzedaży pojazdu (z VAT). Kwota premii musi być wówczas wyodrębniona na fakturze w konkretnej pozycji. Następnie dealer otrzymuje zwrot kosztów od Agencji Usługowo-Płatniczej (ASP), która zawarła umowę z państwem.

Osobiste złożenie wniosku

Wniosek można bezpośrednio wysłać do  Agencji Usługowo-Płatniczej (ASP). Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio przez internet.

W przypadku nowych dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych i czterokołowców, w których nie stosuje się akumulatora ołowiowego, a maksymalna moc netto silnika jest większa lub równa 2- 3 kW, pomoc wynosi 900 euro.

Zobacz też: Faraday FF 91

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię