Akademia WSB i firma Kotrak są na etapie walidacji swojej aplikacji, która pomoże kierowcom zarządzać trasą pod kątem stacji ładowania i zużycia baterii. Aplikacja pomoże kierowcom lepiej zarządzać swoją podróżą, a także podpowie, kiedy i gdzie muszą zjechać, by naładować swój samochód, aby jak najsprawniej móc dojechać do celu. Twórcy aplikacji w rozmowie z AutoElectroMoto wskazują, że aplikacja wkrótce będzie już dostępna. Dr hab. inż. Katarzyna Chruzik z Akademi WSB wskazuje, że aplikacja poinformuje kierowcę, kiedy i gdzie powinien zjechać. Anna Domańska z firmy Kotrak mówi z kolei, że obecnie trwają prace nad jej skomercjonalizowaniem.

Jak idą prace nad aplikacją?

Dr hab. inż. Katarzyna Chruzik, prof. AWSB, Zastępca Kierownika Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB: Aplikacja jest po 9 etapie gotowości technologicznej To gotowy produkt, który jest obecnie walidowany przez wybrane grupy testujące, ale w najbliższym czasie znajdzie się na ogólnodostępnych platformach i można będzie ją zainstalować na urządzeniach mobilnych.

W Polsce rośnie liczba stacji ładowania. Czy aplikacja na bieżąco będzie aktualizowała mapę oraz dostępność punktów ładowania? Może Pani zdradzić w jaki sposób?

Na dzień dzisiejszy w Polsce jest około 1800 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, jednak aż 57 proc. kierujących pojazdami elektrycznymi nie korzysta z tej infrastruktury lub skorzystało z niej zaledwie kilka razy. Co trzeci użytkownik EV nie posiada w okolicy żadnej publicznej stacji ładowania lub nie ma świadomości o jej istnieniu.

Łatwość identyfikacji stacji ładowania dla wyznaczonej trasy ma więc kluczowe znaczenie w rozwoju elektromobilności. Jeżeli chodzi o aktualizację rejestru stacji/punktów ładowania w związku z wymaganiami prawnymi podmiotem odpowiedzialnym za utrzymywanie i aktualizację mapy stacji ładowania na terenie Polski jest Urząd Dozoru Technicznego poprzez elektroniczny system Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych – dostępny pod adresem internetowym – eipa.udt.gov.pl. Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych jest rejestrem publicznym prowadzonym dla zapewnienia użytkownikom pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych gazem ziemnym i pojazdów napędzanych wodorem informacji ułatwiających korzystanie z tych pojazdów.

Rejestr zawiera informacje o współrzędnych stacji gazu ziemnego, wodoru i stacji ładowania, aktualnych cenach paliw alternatywnych oraz dostępności punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania. Aplikacja jest więc na bieżąco aktualizowana o dane zaczerpnięte z rejestru

Czy aplikacja sama będzie przeliczała i podpowiadała gdzie, jako kierowca muszę zjechać, żeby się naładować – bo do następnego punktu mogę już nie dojechać?

Aplikacja, wyznaczając optymalną trasę dotarcia do zadeklarowanego punktu końcowego, bierze pod uwagę występujące w pobliżu stację i punkty ładowania. Aproksymacja odnosi się do zadeklarowanej trasy i obecnych na tym obszarze stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Czy jeśli kierowca się zagapi, to dostanie alert, że np. przed nim jest punkt ładowania „ostatniej szansy”?

Oczywiście aplikacja na bieżąco utrzymuje kontakt z kierującym pojazdem elektrycznym, analizując stan baterii pojazdu. W przypadku pominięcia lub zjazdu z zaplanowanej trasy informuje o tym na bieżąco i wyznacza nowe punkty.

Jak wygląda rozpoznawanie stylu jazdy kierowcy w aplikacji? Czy kierowca musi wypełnić jakiś formularz – profil kierowcy – żeby mogła ona prawidłowo odczytywać sposób zużywania przez niego energii, a także sam model samochodu?

Kluczem jest prawidłowość danych zadeklarowanych w profilu danej osoby. Aplikacja jest w stanie zapamiętać na profilu kierującego pojazdem dla zadeklarowanego pojazdu ilość kilometrów przejechanych przy określonym zużyciu energii elektrycznej. Zużycie jest oczywiście związane z tym, w jaki w stylu zazwyczaj prowadzimy samochód. Im więcej danych zaczerpniętych do systemu tym wiarygodniejsze dane odnośnie prognozowanego zużycia charakterystycznego dla danej osoby.

Jeśli naładujemy samochód w domu – i będziemy mieli auto „naładowane pod korek” – to wówczas też trzeba będzie coś zaznaczyć w aplikacji?

Tak, warunkiem brzegowym rozpoczęcia pracy z aplikacją jest zadeklarowanie stanu naładowania baterii, czyli w przypadkach pełnego naładowania i krótkiej trasy aplikacja zwróci informacje o braku potrzeby ładowania pojazdów w trakcie trwania przejazdu

Czy o ostatecznym zakończeniu prac nad aplikacją, planują Państwo już inne projekty w zakresie elektromobilności?

Rozpoczęliśmy już nowy projekt związany z ułatwieniem podjęcia decyzji przedsiębiorcą w zakresie wymiany użytkowanych dotychczas pojazdów konwencjonalnych na pojazdy napędzane energią odnawialną. Projekt rozpoczął się w grudniu 2001 roku i będzie trwał przez najbliższe 2 lata. Efektem projektu będzie opracowania inteligentnego systemu do zarządzania flotą pojazdów elektrycznych i stacji ładowania w celu optymalizacji kosztów utrzymania i wprowadzenia transportu niskoemisyjnego przez przedsiębiorstwa

Skąd pomysł na aplikację?

Anna Domańska, Product Owner w Kotrak S.A.: Jako firma IT zależy nam na tym, by wywierać pozytywny wpływ na środowisko nie tylko naszymi codziennymi działaniami w biurze, ale również przez tworzenie rozwiązań, z których mogą korzystać inni.

Elektromobilność nie jest już trendem, a jednym ze sposobów zapewnienia zielonej przyszłości i jest szeroko wspierana przez przedsiębiorców, jak i rządy. Stworzono wiele programów wspomagających jej rozwój, w tym współfinansowanych przez Unię Europejską. I to właśnie jeden z nich pozwolił nam wystartować z projektem „We do IT with Energy”.

Chcieliśmy stworzyć rozwiązanie, z którego będzie mógł korzystać każdy kierowca pojazdu elektrycznego. Zależy nam, by z jej pomocą prowadzenie ich było przyjemnością, a co za tym idzie, rozwiązywało podstawowy problem, jakim jest zaplanowanie trasy (zwłaszcza dłużnego) przejazdu tak, by została zachowana ciągłość podróży oraz możliwość doładowania baterii w odpowiednim dla kierowcy czasie i miejscu.

Jak długo trwają prace nad aplikacją?

Prace rozpoczęliśmy w kwietniu 2019 roku, a zakończyliśmy w czerwcu 2021 roku.

Na czym polega walidacja aplikacji i jak długo będzie trwała?


Walidacja aplikacji polega na jej testowaniu zarówno przez naszych pracowników, jak i partnerów. W momencie komercjalizacji dalej będą prowadzone prace nad optymalizacją oraz ulepszaniem samej aplikacji, również dzięki jej użytkownikom.

Ile osób z zespołu Kotrak pracuje nad aplikacją?

Pracowało 19 osób, a na tą chwilę dalej pracujemy nad aplikacją, tak by móc ją skomercjalizować.

Czy aplikacja to jedyne rozwiązanie z zakresu elektromobilności, nad którą pracuje Kotrak?

Nie, obecnie pracujemy nad kolejnym projektem skupiającym się tym razem na stworzeniu rozwiązania wspierającego przedsiębiorstwa wywianie pojazdów we flocie na elektryczne. Projekt również powstaje we współpracy z Akademią WSB i jest współfinasowany ze środków unijnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię