Komisja Europejska zgodziła się na wdrożenie polskiego programu pomocowego w obszarze ładowania samochodów i stacji tankowania wodoru. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wskazuje, że w ramach programu elektromobilności, w Polsce sieć ładowarek ma być zagęszczona.

  • KE zatwierdziła wdrożenie polskiego programy pomocowego w budowie sieci stacji ładowania
  • Wartość programu wynosi 870 mln zł
  • Autorem programu jest NFOŚiGW
  • Dopłaty do stacji ładowania w Polsce

Zarówno decyzje Komisji Europejskiej jak i Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zaakceptowały program priorytetowy, otwierają w zasadzie drogę do realizacji programu o nazwie „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Sam program został przygotowany w NFOŚiGW w celu upowszechnienia w Polsce transportu zeroemisyjnego.   

Komisja Europejska wydała decyzję w zakresie notyfikacji pomocy publicznej, dzięki czemu Narodowy Fundusz będzie mógł zaangażować swoje środki finansowe na wsparcie budowy w całym kraju gęstej sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz kilkudziesięciu stacji tankowania wodoru.

Dofinansowanie stacji ładowania – jaki budżet?

Program przewiduje środki w ramach dofinansowania przedsięwzięć polegających m.in. na budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, budowie ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50kW, przebudowie ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW, a także budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru.

Budżet na dofinansowanie wspomnianych inwestycji w formie bezzwrotnej dotacji wyniesie łącznie do  870 mln zł, przy czym największe kwoty (po 315 mln zł) zostaną skierowane na budowę bądź przebudowę ogólnodostępnych stacji ładowania umożliwiających świadczenie usługi ładowania prądem samochodów elektrycznych. 70 mln zł zostanie przeznaczonych na dofinansowanie budowy stacji innych niż ogólnodostępne. Do 100 mln zł wesprze przedsięwzięcia polegające na tworzeniu od podstaw lub modernizacji ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru

Dofinansowanie stacji ładowania – dla kogo?

O środki będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i rolnicy indywidualni. Program ma być realizowany w latach 2021-2028, przy czym podpisywanie umów będzie się odbywać do 31 grudnia 2025 r., a wydatkowanie środków finansowych potrwa do 15 grudnia 2028 r. 

Do tego, aby program mógł zostać uruchomiony – po dzisiejszych decyzjach Komisji Europejskiej i Rady Nadzorczej NFOŚiGW – potrzebne jest jeszcze rozporządzanie Ministra Klimatu i Środowiska, które obecnie jest procedowane.

Zobacz też:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię