Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE), Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) oraz Stowarzyszenie Polska Izba Rozwoju Elektromobilności (PIRE) powołały Koalicję eTransport. Ma się on zająć wspieraniem dekarbonizacji transportu w Polsce i Europie oraz promowaniem transportu elektrycznego we wszelakiej postaci.

  • FPPE, PZPM i PIRE powołały nową Koalicję eTransport
  • Będzie ona się zajmować wspieraniem i promowaniem transportu elektrycznego
  • Założyciele wskazują, że spora część ciężaru zmian będzie spoczywać na barkach firm transportowych i zlecających przewozy

Nowa koalicja na rzecz elektomobilności w Polsce

Wychodząc naprzeciw potrzebom branży trzy organizacje – Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE), Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) oraz Stowarzyszenie Polska Izba Rozwoju Elektromobilności (PIRE) – powołały Koalicję eTransport. Jej głównym celem jest wspieranie i promowanie procesu dekarbonizacji sektora transportu drogowego w Polsce i w Europie. Transport przyszłości będzie transportem elektrycznym – bateryjnym bądź wodorowym. Organizacje podkreślają, że transport przyszłości już dziś potrzebuje silnego wsparcia, aby polscy przewoźnicy utrzymali pozycję lidera w europejskim sektorze przewozów drogowych.

Jakub Faryś prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego podkreśla, że wymawiając słowo elektromobilność często mamy na myśli tylko samochody osobowe. a tymczasem elektryfikacja dotyczy wszystkich grup pojazdów, a sam transport należy do czołowych dziedzin gospodarki.

— Skuteczne wprowadzenie na rynek zeroemisyjnych samochodów dostawczych i ciężarowych to dziś jedno z priorytetowych wyzwań branży. Uwzględniając fakt, że polska branża transportowa jest jedną z najważniejszych w Europie, musimy zrobić wszystko, żeby w dobie nadchodzącej rewolucji w napędach tę pozycję lidera utrzymać. Równie ważnym wyzwaniem jest zbudowanie sieci infrastruktury ładowania i tankowania wodorem dla ciężkich pojazdów wzdłuż korytarzy TEN-T, czyli głównych korytarzy transportowych Europy. Wybór najlepszych i najbardziej efektywnych lokalizacji dla hubów ładowania ciężarówek, to wielkie wyzwanie. Mimo, że aż 50 proc. postojów pojazdów ciężarowych odbywa się w zaledwie 10 proc. lokalizacji MOP-ów w Europie, to zbudowanie sieci kilkuset ładowarek wielkiej mocy w Polsce – w perspektywie kilkunastu najbliższych lat – będzie kluczowe dla sukcesu zeroemisyjnego transportu towarów — mówił prezes PZPM.

Jakub Faryś podkreśla także, że m.in. do zrealizowania tego celu powołana została Koalicja eTransport.

Koalicja Transport - nowa organizacja na rzecz elektromobilności

Elektromobilność to też samochody ciężarowe

E-rewolucja obejmuje też segment samochodów dostawczych i ciężarowych. Na tym polu jest wiele do zrobienia – bez wsparcia wdrażania zeroemisyjnych technologii w transporcie oraz bez stworzenia przyjaznego ekosystemu niezbędnego do ich upowszechniania nie uda się osiągnąć celu neutralności klimatycznej do 2050 roku, który przyjęła Unia Europejska. 

Krzysztof Burda, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Rozwoju Elektromobilności mówi, że firmy transportowe i zlecający przewozy są kluczowymi interesariuszami transformacji sektora transportu, bo to na nich będzie spoczywać ciężar zmian, które nas czekają.

— Również bazy przeładunkowe, parki logistyczne czy zajezdnie firm transportowych będą istotnymi z punktu widzenia stworzenia odpowiednich warunków do użytkowania pojazdów zeroemisyjnych, jest to zupełnie nowe podejście. Koalicja eTransport podejmuje się wypracowania rekomendacji, rozwiązań i opinii niezbędnych do opracowania długofalowych strategii wdrażania transportu elektrycznego i wodorowego. To wielka rzecz, że swoje siły połączyły trzy znaczące podmioty, dzięki temu chcemy być wiarygodnym partnerem dla instytucji rządowych zaangażowanych w zmiany w sektorze transportu – mówi.

Twórcy Koalicji eTransport to eksperci i praktycy w elektomobilności, a współpraca w ramach koalicji zakłada przede wszystkim identyfikację potrzeb podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w proces dekarbonizacji transportu, a następnie wspieranie konkretnych projektów biznesowych wiedzą merytoryczną. Dzięki wszechstronnym kwalifikacjom i znajomości nowych technologii w motoryzacji organizacje członkowskie koalicji mogą prezentować wiarygodne opinie oraz postulaty branży w obszarze transformacji transportu, jak również elektryfikacji i wodoryzacji korytarzy transportowych przed krajowymi i europejskimi interesariuszami.  

— Dekarbonizacja transportu to wyzwanie technologiczne, gospodarcze i społeczne. W każdym wymienionym obszarze potrzebujemy przemyślanych działań państwa, Koalicja eTransport to miejsce, gdzie będziemy wypracowywać odpowiedzi na wyzwania elektryfikacji transportu ciężkiego – służyć radą i zabierać głos w debacie publicznej oraz procesie legislacyjnym. Mam nadzieję, że ta platforma będzie miejscem inspirujących dyskusji i pomoże w realizacji najlepszego scenariusza dekarbonizacji transportu w Polsce — Marcin Korolec, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

źródło: PIRE

Zobacz też: Porsche Vision Gran Tourismo

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię