Jest już pewne, że w styczniu 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków w nowym programie priorytetowym „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i  infrastruktury do tankowania wodoru”. Podczas branżowego spotkania w Elektrowni Powiśle przedstawione zostały założenia tego programu. Dzięki niemu w całej Polsce powstanie sieć ponad 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodorowych. 

  • NFOŚiGW przedstawił założenia nowego programu, który ma zwiększyć liczbę stacji ładowania i tankowania wodoru
  • Program ma zwiększyć liczbę ładowania do 17 tysięcy
  • Budżet programu to 870 mln zł

Nowy program na rozwój inwestycji ładowania i tankowania wodoru

W spotkaniu wraz z wiceministrem klimatu i środowiska Adamem Guibourgé-Czetwertyńskim uczestniczyli: prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maciej Chorowski, wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski, a także szefowie branżowych organizacji i stowarzyszeń oraz przedstawiciele kilkudziesięciu firm działających w sektorze ekologicznej motoryzacji i transportu zeroemisyjnego.

– Dobrze odczytaliśmy światowe trendy. Polska już teraz jest największym eksporterem baterii samochodowych w Unii Europejskiej, a popyt na wytwarzane w naszym kraju akumulatorów litowo-jonowe, niezbędnych przy produkcji pojazdów elektrycznych, stale i dynamicznie rośnie. To dzisiaj polski produkt eksportowy numer jeden. Nawet w trudnym, pandemicznym  roku 2020 ich eksport odnotował największy roczny wzrost sprzedaży, jako pojedynczej pozycji w statystyce polskiego handlu zagranicznego – podkreśla wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Polska bateriami stoi?

Baterie samochodowe oraz cały system zasilania i obsługi „elektryków”. Nad Wisłą bardzo szybko rozwija się nie tylko produkcja gotowych ogniw, ale także wielu niezbędnych komponentów i podzespołów do nich, takich jak: separatory, elektrolity, kable, elementy elektrotechniczne. To samo, zarówno w zakresie wytwarzania, jak i postępu technologicznego, dotyczy sektora „ładowarkowego” i gospodarki wodorowej.

Wsparcie finansowe kierowane przez naszą instytucję do tych przyszłościowych branż niewątpliwie przyczynia się do stworzenia przewagi konkurencyjnej polskich firm w coraz istotniejszej gałęzi europejskiej gospodarki, jaką jest przemysł ładowarkowo-bateryjny. Słuszność tych działań potwierdzają dotychczasowe sukcesy polskich firm na globalnym rynku – zaznacza prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maciej Chorowski. 

Budżet tego programu wynosi 870 mln zł, a w jego ramach z bezzwrotnych dotacji na budowę infrastruktury będą mogły skorzystać samorządy, firmy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz rolnicy indywidualni. Jego celem jest upowszechnienie w Polsce samochodów zeroemisyjnych, a zarazem wzmocnienie krajowego przemysłu i sektora usług, zwłaszcza w branżach  działających na rzecz elektromobilności, takich jak: przemysł chemiczny, elektrotechniczny i metalowy, w tym zwłaszcza produkcja baterii i ładowarek, wytwarzanie wodoru oraz technologie informatyczne.  

Należy zaznaczyć, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w najbliższych latach przeznaczy łącznie aż 1,87 mld zł na rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów elektrycznych. Z tej puli pieniędzy 1 mld zł zostanie skierowany na rozwój sieci elektroenergetycznej na potrzeby ładowarek pojazdów elektrycznych, a wspomnianą już wyżej kwotą 870 mln zł dotacji NFOŚiGW wesprze inwestycje w same stacje i punkty ładowania samochodów oraz stacje tankowania wodoru. 

Auta elektryczne w Polsce

Szacunki wskazują, że w Polsce w szybkim tempie będzie rosnąć liczba pojazdów zeroemisyjnych, co ma bezpośredni związek z wdrażaniem programów NFOŚiGW takich jak „Mój elektryk”, czy „Zielony Transport Publiczny”. Naturalną koleją rzeczy będzie równoległe rozwijanie infrastruktury ładowania, czego wyrazem jest przygotowany przez NFOŚiGW, wzmiankowany program priorytetowy. Jego wdrożenie powinno znacznie zwiększyć dostępność ładowarek, zwłaszcza w małych i średnich miejscowościach. 

Obecnie w Polsce funkcjonuje około 1700 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, z których nieco ponad 30 procent to punkty ładowania prądem stałym (DC), a niemal 70 procent wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.  

Oferta finansowa NFOŚiGW powinna zwiększyć udział ogólnodostępnych ładowarek szybkich i o dużej mocy. Techniczna wykonalność tego planu jest uzależniona od rozwoju sieci elektroenergetycznej. Dlatego właśnie Narodowy Fundusz równolegle zaoferuje wsparcie dla operatorów sieci dystrybucyjnej na inwestycje w budowę linii energetycznych oraz stacji transformatorowych, które są niezbędne do budowy szybkich stacji ładowania pojazdów  – zauważa wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Lorkowski

Wspomagająca rozbudowa sieci dystrybucyjnej będzie realizowana poprzez program priorytetowy pod nazwą „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”, który jest skierowany do operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD). Budżet tego projektu wynosi 1 mld zł, a pieniądze (w formie dotacji) będą przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację około 4000 km linii elektroenergetycznych (napowietrznych i podziemnych) oraz stworzenie około 800 stacji transformatorowo-rozdzielczych. Program będzie finansowany z Funduszu Modernizacyjnego. 

Warto dodać, że w programie priorytetowym NFOŚiGW „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i  infrastruktury do tankowania wodoru” wnioski o dofinasowanie w formie dotacji będzie można składać od 22 stycznia 2022 r. do  31 grudnia 2025 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji. W przypadku, gdy pula pieniędzy przeznaczona na realizację programu skończy się szybciej, przed zaplanowanym terminem zakończenia naboru, stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej NFOŚiGW. 

Zobacz też:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię