Luca de Meo – przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) i dyrektor generalny Grupy Renault – wzywa przywódców UE do wprowadzenia ambitnej i ustrukturyzowanej polityki przemysłowej w dziedzinie motoryzacji. Miałaby ona, która Konkurować z polityką innych regionów świata.

  • Luca de Meo wzywa do ambitniejszej polityki przemysłowej UE w dziedzinie motoryzacji
  • Szef ACEA podkreśla, że Green Deal Industry Plan może być pierwszym krokiem, który pomoże utrzymać wysokość inwestycji w UE
  • ACEA szacuje, że w 2023 roku w całym regionie zostanie sprzedanych około 9,8 mln nowych samochodów, co oznacza wzrost o 5 proc. w stosunku do roku 2022

Przemysł motoryzacyjny UE na zakręcie

Zaniepokojony spadającą konkurencyjnością przemysłu UE na arenie światowej, Luca de Meo wystosował apel w liście otwartym do decydentów. Pisze w nim, że europejski przemysł przez długi czas miał przewagę konkurencyjną w całym łańcuchu wartości samochodów z silnikami spalinowymi, ale obecnie sytuacja się zmienia. 

— W przypadku pojazdów elektrycznych nie będzie to już miało miejsca, przynajmniej w krótkim okresie. Nasi konkurenci mają w swoich rękach wiele kart, których my jeszcze nie mamy. Na dodatek ich wsparcie ze strony władz krajowych i lokalnych było ogromne, a w Chinach i USA wciąż rośnie. Rzeczywiście, poprzez ustawę o redukcji inflacji (IRA) widzimy, jak Stany Zjednoczone stymulują swój przemysł w ramach zielonej transformacji, podczas gdy podejście Europy polega na regulowaniu branży – często w sposób niezsynchronizowany — podkreśla de Meo. 

ACEA podkreśla, że na przykład propozycja nowej normy emisji spalin – Euro 7 – nakłada na przemysł nierealistyczne ograniczenia, a nawet spowolniłaby dążenie do dekarbonizacji. 

— Zgodność z nową normą Euro 7 przyniosłaby wzrost kosztów, który mógłby zniechęcić klientów do zakupu nowych samochodów. Mogłoby to przedłużyć żywotność spalinowej floty: co oznaczałoby, że starsze samochody, o wyższej emisji, pozostawałyby dłużej na drogach — ostrzega Luca de Meo. 

Nowa szansa dla europejskiej branży motoryzacyjnej

ACEA uważa, że Green Deal Industry Plan, który postrzegany jest jako unijna odpowiedź na amerykańską ustawę o redukcji inflacji (IRA) – jeśli zostanie pomyślnie wdrożony – może być pierwszym krokiem, który pomoże utrzymać wysokość inwestycji w UE. Zdaniem organizacji sektor ma nadzieję, że ustawa o surowcach krytycznych zwiększy krajowe możliwości wydobycia, rafinacji i przetwarzania surowców, jak również poprawi bezpieczeństwo ich dostaw. 

— W przeciwnym razie producenci pojazdów z UE będą nadal w bardzo niekorzystnej sytuacji w porównaniu z ich odpowiednikami z innych regionów – ostrzega ACEA.

2023 rok — początek ożywienia w branży

ACEA ogłosiła również swoją prognozę dotyczącą sprzedaży nowych samochodów w tym roku. Pomimo licznych niepewności, które są przed rynkiem, proces ożywienia powinien rozpocząć się w 2023 roku. ACEA szacuje, że w całym regionie zostanie sprzedanych około 9,8 mln nowych samochodów, co oznacza wzrost o 5 proc. w stosunku do roku 2022. Wciąż jednak będzie to o 25 proc. gorszy wynik w porównaniu z 2019 rokiem. 

— Twierdzimy, że moglibyśmy osiągnąć znacznie lepszy stosunek kosztów do korzyści, gdybyśmy przeorientowali ogromne inwestycje, których wymagałoby Euro 7, w kierunku elektryfikacji, uczynienia pojazdów elektrycznych bardziej przystępnymi cenowo oraz opracowania technologii zeroemisyjnych w celu ulepszenia floty — podkreśla de Meo. 

Zobacz też: Studyjny model autonomicznego Volkswagena GEN.TRAVEL

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię