Renault przyspiesza realizacji planu dekarbonizacji swoich zakładów produkcyjnych. Firma poinformowała o nawiązaniu współpracy partnerskiej z trzema strategicznymi podmiotami, która pozwoli Grupie osiągnąć cele w zakresie transformacji energetycznej.

  • Renault przyspiesza prace nad dekarbonizacją francuskich fabryk
  • Grupa Renault podpisała umowę z firmą Volitalia, Dalkia i ENGIE
  • Renault chce zdekarbonizować swoje zakłady do 2030 roku

Renault dekarbonizuje swoje zakłady

Grupa Renault podtrzymuje zobowiązania osiągnięcia zerowej emisji CO2 netto w zakładach kompleksu przemysłowego ElectriCity w departamencie Hauts-de-France do 2025 roku, w Europie do 2030 roku i na świecie do 2050 roku. Grupa opracowała zakrojony na szeroką skalę plan przewidujący przyspieszenie dekarbonizacji przemysłu, w szczególności poprzez wprowadzanie fotowoltaiki, energii geotermalnej i kotłów do spalania biomasy.

Grupa Renault i Voltalia podpisały największą we Francji długofalową umowę na dostawy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej mocy 350 megawatów, co odpowiada produkcji, która do roku 2027 powinna sięgnąć około 500 gigawatogodzin rocznie. Umowa zawarta na okres 15 lat jest jedynym takim kontraktem we Francji pod względem wielkości dostarczanej mocy. Dzięki tej długofalowej umowie Grupa Renault pokryje nawet do 50 proc. zużycia energii elektrycznej związanej z jej działalnością produkcyjną na terenie Francji do 2027 roku.

– Obecnie wkraczamy w strategiczny etap zmierzający do osiągnięcia neutralności węglowej w naszych zakładach. ElectriCity dzięki współpracy partnerskiej z firmą Voltalia stanie się pierwszym kompleksem produkcyjnym Grupy, który będzie zasilany zieloną i konkurencyjną energią elektryczną. Na tym nie koniec. Już teraz pracujemy nad kolejnym etapem naszego planu, mającego na celu dekarbonizację ciepła wykorzystywanego do zasilania naszych zakładów. Jesteśmy dumni z rozpoczęcia wspólnie z firmą ENGIE realizacji w Douai jednego z najbardziej ambitnych w Europie projektów dekarbonizacji kompleksu przemysłowego poprzez wyposażenie go w instalację głębokiej geotermii. Bardzo cieszymy się też z nawiązania współpracy z firmą Dalkia w celu realizacji projektu wybudowania kotła na biomasę w zakładzie w Maubeuge. Jako czołowy producent samochodów czujemy się odpowiedzialni za wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i zmniejszenie śladu węglowego naszych zakładów – mówi Luca De Meo, dyrektor generalny Grupy Renault.

Fabryka Renault w Maubeuge
Fabryka Renault w Maubeuge
Fabryka Renault w Maubeuge

Voltalia zainwestuje w panele fotowoltaiczne

Voltalia zainstaluje na terytorium Francji panele fotowoltaiczne, których łączna moc powinna w 2025 roku sięgnąć około 100 megawatów. Łączna moc udostępniona Grupie Renault przez Voltalię będzie w kolejnych latach systematycznie zwiększana aż do 350 megawatów w 2027 roku. Umowa pozwoli pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną zakładu w Cléon i na zrównoważoną energię elektryczną kompleksu przemysłowego ElectriCity, największego i najbardziej efektywnego centrum produkcji samochodów elektrycznych w Europie, którego produkcja powinna do 2025 roku osiągnąć poziom 500 tysięcy samochodów rocznie.

Voltalia jest dumna ze swej roli uprzywilejowanego partnera w nowym etapie Planu Klimatycznego Grupy Renault i możliwości aktywnego przyczynienia się do osiągnięcia celu, jakim jest zerowa emisja netto CO2 zakładów kompleksu przemysłowego ElectriCity. Dostarczanie energii elektrycznej z odnawialnych, niskoemisyjnych, konkurencyjnych źródeł w celu zmniejszenia emisji CO2 stanowi trzon codziennej działalności firmy Voltalia. Bardzo cieszymy się z nawiązania tej ważnej partnerskiej współpracy, która ilustruje naszą zdolność odgrywania ważnej roli we wprowadzaniu ekologicznych rozwiązań energetycznych we Francji – mówi Sébastien Clerc, dyrektor generalny firmy Voltalia. 

Grupa Renault i firma ENGIE inwestują w geotermię 

Ten ważny projekt wchodzi w skład umowy zakupu ciepła Heat Purchase Agreement (HPA), przewidującej zaopatrywanie zakładu w ciepło zdekarbonizowane i zastąpienie 70 proc. zapotrzebowania na gaz ciepłem z lokalnych, odnawialnych źródeł. Ta partnerska współpraca została podpisana na okres 15 lat. Angażując się w ten projekt, Grupa Renault umocni swoją pozycję lidera w zakresie dekarbonizacji zakładów produkcyjnych do niej należących.

Pod koniec 2023 roku firma ENGIE rozpocznie – siłami swojej spółki zależnej ENGIE Solutions – prace wiertniczena terenie zakładu w Douai w celu czerpania wód geotermalnych (130–140°C) z głębokości 4000 metrów, które pozwolą na pozyskanie ciepła potrzebnego w procesie produkcyjnym i do ogrzewania zakładu poczynając od 2025 roku. Wody geotermalne będą następnie zawracane do ich naturalnego złoża. Po uruchomieniu instalacja geotermalna będzie generowała w trybie ciągłym moc około 40 MW. W okresie letnim, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze, energia geotermalna mogłaby być wykorzystywana do produkcji zielonej energii elektrycznej.

Fabryka Renault w Maubeuge
Fabryka Renault w Maubeuge
Fabryka Renault w Maubeuge

Grupa Renault i Dalkia dostarczą ciepło do ciepła dla zakładu w Maubeuge

Grupa Renault i firma Dalkia, należąca do Grupy EDF, specjalizująca się w energii odnawialnej, podpisały 15-letnią umowę partnerską na dostawę zdekarbonizowanego ciepła do zakładu Renault w Maubeuge poprzez zainstalowanie na terenie zakładu kotła na biomasę i systemów odzyskiwania ciepła odpadowego. Kocioł ten, o mocy 15 MW, powinien umożliwić zakładowi pokrycie do 2025 roku 65 proc. zapotrzebowania na gaz ciepłem z lokalnych i odnawialnych źródeł.

– Chciałabym podziękować Grupie Renault za okazane nam zaufanie. Dekarbonizacja przemysłu stanowi trzon naszej działalności, a naszym specjalistom bardzo zależy na tym, aby z projektu zbudowania kotła na biomasę w zakładzie w Maubeuge uczynić wzorzec dla transformacji energetycznej tego regionu – mówi Sylvie Jéhanno, dyrektor generalna Grupy Dalkia.

Plan dekarbonizacji obejmuje wszystkie zakłady Grupy Renault na czterech kontynentach objętych działalnością Grupy.

Fabryka Renault w Maubeuge
Fabryka Renault w Maubeuge
Fabryka Renault w Maubeuge

Zobacz też: Studyjny model autonomicznego Volkswagena

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię