W Zabrzu mieści się jedyny zakład naprawy akumulatorów trakcyjnych Renault w tej części Europy. Naprawiane są tutaj akumulatory trakcyjne z Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii. Zakład funkcjonuje w ramach działalności spółki Dąbrowscy – autoryzowanego dealera Renault w Zabrzu.

  • Renault w Zabrzu posiada zakład naprawy akumulatorów
  • Do zakładu Renault trafiają akumulatory z krajów bałtyckich, Rumunii, Czech, Słowacji, Węgier i Bułgarii
  • Zakład Renault w Zabrzu jest jedynym tego typu zakładem w tej części Europy

Zakład naprawy akumulatorów Renault w Zabrzu

Elementem strategii Grupy Renault w zakresie elektromobilności jest optymalne wykorzystanie akumulatorów. W ramach założeń gospodarki o obiegu zamkniętym życie baterii nie kończy się na zasilaniu samochodu elektrycznego, później baterie mogą służyć jako magazyny energii, a następnie zostać poddane recyklingowi.

Zakład naprawy akumulatorów trakcyjnych w Zabrzu to jedyny tego typu zakład Renault w tej części Europy. Trafiają do niego akumulatory z terytorium Europy Wschodniej obejmującego: Polskę, Estonię, Litwę, Łotwę, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię. Operacje wykonywane na akumulatorach są objęte gwarancją.

W Zabrzu mieści się jedyny zakład naprawy akumulatorów trakcyjnych Renault w tej części Europy

Jak wygląda zakład naprawy akumulatorów Renault?

Pomieszczenia, w których odbywają się naprawy i w których składuje się moduły oraz akumulatory, są klimatyzowane, by móc zagwarantować odpowiednią temperaturę dla tych podzespołów, jak również zapewnić komfort pracy mechaników, którzy są ubrani w odpowiednie, obowiązkowe kombinezony, rękawice i przyłbice. Pomieszczenia są specjalnie oznakowane, wyposażone w systemy gaśnicze, wykrywacze dymu, cyrkulację powietrza. Strefa napraw jest też strefą zamkniętą, z bardzo ograniczonym dostępem.

Mechanicy dokonujący napraw odbyli specjalistyczne szkolenia, mają uprawnienia do pracy z wysokimi napięciami, dysponują odpowiednimi narzędziami specjalistycznymi do napraw akumulatorów.

Każdy tego typu zakład jest systematycznie kontrolowany pod kątem jakości wykonywanych napraw czy uzupełniania narzędzi i urządzeń w momencie pojawiania się nowych produktów. Wraz z rozwojem technologii również mechanicy przechodzą systematyczne szkolenia poszerzające ich wiedzę i umiejętności.

W Zabrzu mieści się jedyny zakład naprawy akumulatorów trakcyjnych Renault w tej części Europy
W Zabrzu mieści się jedyny zakład naprawy akumulatorów trakcyjnych Renault w tej części Europy
W Zabrzu mieści się jedyny zakład naprawy akumulatorów trakcyjnych Renault w tej części Europy
W Zabrzu mieści się jedyny zakład naprawy akumulatorów trakcyjnych Renault w tej części Europy
W Zabrzu mieści się jedyny zakład naprawy akumulatorów trakcyjnych Renault w tej części Europy

Diagnostyka i naprawa akumulatorów

Akumulatory przed wysyłką do naprawy w zakładzie w Zabrzu są poddawane pełnej diagnostyce w serwisie Renault Ekspert E-TECH w celu wskazania problemu, jaki wystąpił w akumulatorze. W Polsce kompleksową obsługę związaną również ze specyficznym serwisowaniem samochodów elektrycznych zapewniają właśnie koncesjonerzy – Eksperci E-TECH.

W większości naprawy polegają na wymianie modułów z ogniwami elektrycznymi (33,3 V), ale zdarzały się również przypadki, gdy należało wymienić moduły BMS (moduły zarządzające). Moduły poddane wymianie są składowane i odbierane z Zabrza przez producenta.

Do naprawy są dostarczane samochody kompletne, z wyłączeniem Rumunii i Bułgarii, skąd dostarczane są same akumulatory trakcyjne w specjalnych skrzyniach transportowych i oznakowanej ciężarówce.

Renault i strategia odzyskiwania akumulatorów

Ponad 30 tys. pracowników Grupy Renault zostało przeszkolonych w zakresie elektromobilności, podobnie jak cała sieć dedykowanych salonów marki w Europie. W Polsce samochody elektryczne Renault oferowane są we wszystkich salonach Renault, natomiast kompleksową obsługę, w tym serwisowanie zapewniają Koncesjonerzy – Eksperci E-TECH , których jest 23.

Strategia Grupy Renault nie ogranicza się jednak do produkcji i sprzedaży pojazdów elektrycznych. Opracowywane przez Grupę rozwiązania umożliwiają generowanie dodatkowej wartości na każdym etapie „życia” akumulatorów trakcyjnych, takie jak inteligentne ładowanie, wtórne wykorzystanie akumulatorów do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, a wreszcie odzyskiwanie strategicznych surowców ze zużytych akumulatorów. Grupa Renault rozwija również tak zwane „inteligentne obszary” – miejsca, gdzie samochody elektryczne są częścią całego ekosystemu zaprojektowanego z myślą o ochronie przyrody i wspieraniu lokalnej społeczności.

Recykling akumulatorów

Grupa Renault wyznaczyła sobie cel osiągnięcia neutralności węglowej w Europie do 2040 roku. W tym celu Grupa rozwija elektryczną mobilność, a także dąży do przestrzegania założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. Idea ta znajduje odzwierciedlenie w tym, jak został zaprojektowany cykl życia akumulatorów z samochodów elektrycznych Grupy Renault.

Do produkcji akumulatorów litowo-jonowych używa się szeregu surowców, w tym litu, kobaltu, niklu oraz aluminium. Przemysł motoryzacyjny umożliwia ich ponowne wykorzystanie po poddaniu ich recyklingowi, ale proces ten jest skomplikowany i kosztowny – przede wszystkim ze względu na konieczność przeprowadzenia szeregu chemicznych przemian. Uwzględniając zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, najlepiej jest więc możliwie najbardziej opóźnić przeprowadzenie tego procesu.

Optymalizacja cyklu życia akumulatorów zaczyna od ich pierwszego użycia w samochodzie elektrycznym. Jest to możliwe dzięki inteligentnemu zarządzeniu cyklami ładowania i rozładowywania baterii, co przyczynia się do maksymalizacji wydajności oraz wydłużenia okresu działania. Grupa Renault dba o wydajność akumulatorów, monitorując ich stan techniczny – aplikacja mobilna pozwala potwierdzić aktualną pojemność energetyczną akumulatora.

W razie potrzeby akumulatory trafiają do Autoryzowanego Zakładu Naprawy Akumulatorów Trakcyjnych do Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych Renault, takiego jak ten w Zabrzu.

Odzyskiwanie energii

Renault rozwija także technologie odzyskiwania energii w samochodach elektrycznych. Nowy Megane E-Tech electric został wyposażony w udoskonalony, czteropoziomowy system odzyskiwania energii podczas hamowania, który pozwala każdemu użytkownikowi korzystać z optymalnego zasięgu niezależnie od stylu jazdy.

Już w pierwszym cyklu życia akumulatory trakcyjne mogą stać się częścią inteligentnego systemu zarządzania energią, m.in. poprzez inteligentne ładowanie. Baterie samochodu ładowane są w tempie odzwierciedlającym stan sieci i dostępność energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Ładowanie odbywa się najszybciej w momencie szczytu produkcji energii z OZE, a jest ograniczone wtedy, gdy zapotrzebowanie na energię jest większe niż jej podaż.

Co więcej, dzięki rozwijanym przez Grupę Renault technologiom V2G, V2H i V2L możliwa jest dwukierunkowa wymiana energii między akumulatorem samochodu elektrycznego a siecią elektryczną, domem czy innym odbiornikiem. Oznacza to, że akumulatory mogą oddać energię elektryczną do sieci w momencie, gdy jest największe zapotrzebowanie na prąd.

Drugi cykl życia akumulatorów – stacjonarne magazynowanie energii

Gdy kończy się życie akumulatorów w samochodzie, wciąż mogą one być wykorzystywane do innych celów niż zasilanie samochodu. Poszukiwanie kolejnych, mniej wymagających zastosowań dla baterii jest zgodne z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym. Wpływa to również na zwiększenie wartości akumulatorów. Dzięki temu cena samochodu elektrycznego może stać się bardziej przystępna – koszt akumulatorów w mniejszym stopniu jest bowiem pokrywany przez nabywcę pojazdu.

Grupa Renault prowadzi zbiórkę zużytych akumulatorów z samochodów elektrycznych. Mogą one być wykorzystywane jako stacjonarne magazyny energii – kluczowe narzędzie transformacji energetycznej. Stosowanie tego rozwiązania ułatwia korzystanie z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, np. energii wiatrowej czy słonecznej – zarówno w skali domu czy budynku, jak i terenu przemysłowego czy dzielnicy. Grupa Renault przeprowadziła już szereg eksperymentów ukazujących zalety tego podejścia.

Firma ma swój wkład w projekt „European Energy Local Storage Advanced system” (ELSA) we współpracy z innymi organizacjami takimi jak Nissan czy Bouygues Energies et Service. W ramach tego przedsięwzięcia w europejskich miastach testowane są stacjonarne systemy magazynowania energii.

Akumulatory pochodzące z aut Grupy Renault są również wykorzystywane w tzw. inteligentnych obszarach, takich jak wyspy Belle-Île-en-Mer czy Porto Santo czy położony u wybrzeży Brazylii archipelag Fernando de Noronha. Pozwala to ograniczyć zależność od paliw kopalnych i promować wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Przykładowo na Belle-Île-en-Mer ponowne użycie akumulatorów litowo-jonowych z samochodów Renault ZOE umożliwiło magazynowanie energii produkowanej w ciągu dnia przez panele słoneczne zainstalowane na dachu lokalnej szkoły.

W rezultacie budynek ma dostęp do bezemisyjnej energii przez cały czas, nie tylko w momencie, gdy jest ona wytwarzana.

Przykładem rozwiązania o większej skali jest „Advanced Battery Storage” – pojemność instalacji tego systemu magazynowania energii w Douai we Francji wynosi 4,9 MWh, a we Flins – 15 MWH.

W budowie są kolejne instalacje o pojemności do 60 MWh. Grupa Renault dostarcza także akumulatory ze swoich samochodów do Powervault, brytyjskiej firmy specjalizującej się w rozwiązaniach do magazynowania energii przez domy prywatne wyposażone w panele słoneczne.

Magazyn energii zbudowany z akumulatorów Renault
Magazyn energii zbudowany z akumulatorów Renault
Magazyn energii zbudowany z akumulatorów Renault

Recykling akumulatorów Renault

Akumulatory z samochodów elektrycznych Grupy Renault poddawane są recyklingowi dopiero po wielu latach użytkowania dzięki rozwiązaniom dającym im „drugie życie”. Grupa Renault połączyła się w konsorcjum z firmami Veolia i Solvay w celu opracowania technologii pozyskiwania i oczyszczania metali ze zużytych akumulatorów. Dzięki temu możliwe jest skuteczne odzyskiwanie z akumulatorów trakcyjnych strategicznych surowców takich jak kobalt, nikiel i lit, które mogą być ponownie wykorzystane do produkcji nowych akumulatorów do samochodów elektrycznych.

Zużyte akumulatory poddawane są rozładowaniu i demontażowi. Następnie materiały aktywne katody zanurzane są w N-metylopirolidonie, po czym są przesączane i suszone. Kolejny etap to rozdrabnianie ultradźwiękami, a później ługowanie kwasem – w ten sposób można odzyskać ponad 96% kobaltu i ponad 98 proc. litu.

Zobacz też:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię