TAURON rusza we Wrocławiu z projektem rozbudowy sieci elektroenergetycznej pod kątem rozwoju infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych. Inwestycja warta blisko 26 mln zł zostanie dofinansowana ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowę podpisano pod koniec grudnia 2022 r.

  • Tauron wzmacnia infrastrukturę dla sieci ładowania we Wrocławiu
  • Wartość inwestycji to 26 mln zł
  • Tauron ma doprowadzić zasilanie do zakładu autobusowego

Tauron wzmacnia infrastrukturę dla sieci ładowania we Wrocławiu

TAURON rusza z projektem wzmacniającym infrastrukturę dla paliw alternatywnych. W ramach inwestycji o wartości 26 mln zł, koncern rozbuduje we Wrocławiu swoją sieć energetyczną, jednocześnie zwiększając przepustowość dla infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

– Rozwój sieci dystrybucyjnych i przesyłowych jest kluczowy. Dlatego Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził jego plan. Na rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej zostaną wydane 52 mld zł, a w najbliższych latach chcemy te nakłady zwiększyć – mówił Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

Projekt Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej we Wrocławiu na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych” uzyskał dofinansowanie z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinasowanie zostało zrealizowane w ramach Programu priorytetowego: Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

– Jako największy krajowy dostawca energii elektrycznej konsekwentnie inwestujemy w rozwój sieci elektroenergetycznych w południowej Polsce. Do 2030 roku planujemy na ten cel przeznaczyć 24 miliardy złotych. Realizacja tego programu w dużej mierze zależy od pozyskania finansowania zewnętrznego, takiego jak środki z NFOŚiGW. W tym przypadku szczególnie ważne jest to, że dzięki dofinansowaniu możliwa będzie rozbudowa sieci na potrzeby infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Zapewnienie nowych mocy przyłączeniowych, a w konsekwencji tworzenie kolejnych punktów ładowania stanowi warunek rozwoju elektromobilności w Polsce  mówi Paweł Szczeszek prezes TAURON Polska Energia. 

Realizacja projektu ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Aglomeracji Wrocławskiej oraz umożliwić Grupie TAURON realizację optymalnego rozwoju sieci dystrybucyjnej na tym terenie. Przełoży się to również na zwiększenie możliwości wydawania warunków przyłączenia na poziomach średniego i niskiego napięcia.

TAURON rusza we Wrocławiu z projektem rozbudowy sieci elektroenergetycznej pod kątem rozwoju infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych

Nowa linia kablowa oraz zasilania zakładu autobusowego

Dzięki dofinasowaniu przekraczającemu 15 mln złotych Tauron zrealizuje budowę linii kablowej 110 kV pomiędzy Głównym Punktem Zasilania R-101 Walecznych – GPZ R-107 Kurkowa, a także zbuduje zasilanie zakładu autobusowego Wrocław przy ul. Obornickiej. Całkowita wartość tych inwestycji to niemal 26 milinów złotych. Udział dofinansowania kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW wynosi 60 proc.

– Z naszej strony budowa oraz modernizacja elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej we Wrocławiu na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych to bardzo istotny projekt. Działania te mają pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne dla Wrocławia, jak i jego okolic oraz na jakość życia jego mieszkańców. Podpisana dzisiaj umowa wpisuje się w szerszy plan przygotowania szerokiej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w całym kraju, będący odpowiedzią na rosnący popyt na samochody elektryczne – mówił Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W efekcie we Wrocławiu między stacjami elektroenergetycznymi GPZ R-101 Walecznych i GPZ R-107 Kurkowa powstanie 3,2 km nowej sieci dystrybucyjnej 110 kV, dodatkowo  rozbudowana zostanie stacja transformatorowo-rozdzielcza 110 kV GPZ R-101 Walecznych, zaś stacja GPZ R-107 Kurkowa zyska doposażenie.

Projekt wpisuje się w prowadzoną przez Miasto Wrocław politykę prośrodowiskową, związaną z planowanym rozwojem elektromobilności.

Tauron i rozbudowa sieci dla nowych przyłączeń OZE 

W  roku 2020 roku zakończył się trwający przez blisko pięć lat projekt mający na celu zwiększenie możliwości przyłączania źródeł energii odnawialnej na terenie Dolnego Śląska. TAURON Dystrybucja zrealizował łącznie 52 zadania inwestycyjne połączone w 13 projektach, które realizowane były na terenie Oddziału w Jeleniej Górze (3 projekty), Oddziału we Wrocławiu (4 projekty) oraz w Oddziale w Legnicy (6 projektów).

Projekt obejmował prawie 30 dolnośląskich gmin, w tym między innymi gmina Męcinka, Paszowice, Osiecznica, Sobótka, Zgorzelec, Głogów, Legnica, Wrocław. 

Realizacja projektu otrzymała wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Łącznie TAURON Dystrybucja otrzymał na ten cel ponad 36 mln zł dotacji pochodzącej ze środków unijnych.

źródło: Tauron

Zobacz też:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię