Unia Europejska chce, by wszystkie baterie z samochodów elektrycznych były zbierane. Baterie mają być bardziej zrównoważone i łatwiejsze do wymiany, w także te w smartfonach. UE określa też poziom odzyskiwania pierwiastków ziem rzadkich. Standardy należytej staranności mają obowiązywać w całym łańcuchu wartości.

  • UE chce, by w smartfonach baterie były wymienialne
  • Zużyte baterie z samochodów elektrycznych mają być w całości zbierane
  • UE chce, by producenci baterii dbali o standardy staranności – w tym o prawa człowieka – w całym życiu baterii

Przepisy dotyczące baterii będą zaostrzone w UE

Parlament Europejski chce podjąć dyskusję z rządami państw Unii Europejskiej w sprawie ostatecznego kształtu nowych przepisów regulujących cały cykl życia baterii – od samego projektu, aż do końca ich życia.

Podczas środowej debaty europosłowie podkreślili kluczową rolę, jaką baterie odgrywają w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i neutralności klimatycznej. Istotną kwestią jest także konkurencyjność i strategiczna autonomia UE.

Projekt ustawy został przyjęty w czwartek 584 głosami; przeciw głosowało 67 europosłów, a 40 osób się wstrzymało.

Siedziba Parlamentu Europejskiego
Siedziba Parlamentu Europejskiego zdjęcie: Parlament Europejski

Baterie wymienialne

Posłowie do PE opowiadają się za przeglądem obecnego ustawodawstwa w celu uwzględnienia postępu technologicznego.

Proponują oni zaostrzone wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju, wydajności, w tym wprowadzenie nowej kategorii akumulatorów do „lekkich środków transportu” (LMT)”, takich jak skutery elektryczne i rowery.

Do 2024 r. przenośne baterie w urządzeniach takich jak smartfony i baterie do LMT muszą być zaprojektowane tak, aby konsumenci i niezależni operatorzy mogli łatwo i bezpiecznie je samodzielnie wymieniać.

Baterie z krajów dbających o prawa człowieka

Zgodnie z przyjętym stanowiskiem przemysł powinien zapewnić, by łańcuch wartości baterii był w pełni zgodny z prawami człowieka i wszelkimi obowiązkami w zakresie należytej staranności, tym samym eliminując ryzyko związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i obrotem surowcami, które często są skoncentrowane w jednym lub kilku krajach.

– Po raz pierwszy w prawodawstwie europejskim rozporządzenie dotyczące baterii określa zestaw zasad regulujących cały cykl życia produktu: od fazy projektowania, aż do samego końca. Stwarza to nowe podejście do zwiększenia obiegu zamkniętego baterii i wprowadza nowe standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju, które powinny stać się punktem odniesienia dla całego światowego rynku baterii. Baterie to kluczowa technologia wspierająca zrównoważoną mobilność i przechowywanie energii odnawialnej. Aby osiągnąć cele Zielonego Ładu i przyciągnąć nowe inwestycje, współprawodawcy muszą szybko przyjąć jasne i ambitne przepisy oraz odpowiednie harmonogramy – mówiła Simona Bonafè.

Posłowie chcą, by wszystkie podmioty gospodarcze wprowadzające baterie na rynek UE spełniały wymogi dotyczące ryzyka związanego z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i handlem surowcami, chemikaliami i surowcami wtórnymi. Parlamentarzyści chcą, aby branża akumulatorów przestrzegała uznanych na całym świecie standardów należytej staranności w całym łańcuchu wartości.

Siedziba Parlamentu Europejskiego
Siedziba Parlamentu Europejskiego zdjęcie: Parlament Europejski

Większe odzyskiwanie metali ziem rzadkich

W sprawozdaniu określono również minimalne poziomy odzyskiwania kobaltu, ołowiu, litu i niklu w celu ponownego wykorzystania w nowych bateriach oraz bardziej rygorystyczne cele w zakresie zbierania baterii przenośnych.

Nowe przepisy nakładają rygorystyczne cele w zakresie zbierania baterii przenośnych (70 proc. do 2025 r., w porównaniu z pierwotną propozycją Komisji na poziomie 65 proc.; i 80 proc. do 2030 r. zamiast pierwotnych 70 proc.). Wprowadzają również minimalne poziomy zbierania baterii LMT (75 proc. do 2025 r. i 85 proc. do 2030 r.). Wszystkie zużyte akumulatory samochodowe, przemysłowe i elektryczne muszą być zbierane.

Baterie kluczowe dla UE

W grudniu 2020 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie samych baterii, ale także i tych już zużytych. Celem wniosku jest wzmocnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego, promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zmniejszenie wpływu na środowisko i społeczeństwo na wszystkich etapach cyklu ich życia. Inicjatywa jest ściśle powiązana z Europejskim Zielonym Ładem, planem działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i nową strategią przemysłową.

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przyjęła w czwartek 74 głosami stanowisko w sprawie proponowanych zasad regulujących cały cykl życia baterii.

Zobacz też:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię