W ramach wspólnych działań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp., oraz lubuskiej Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzono działania kontrolne u jednego z podmiotów gospodarczych w województwie lubuskim.  Podczas kontroli stwierdzono nielegalny demontaż pojazdów.

  • WIOŚ w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp., oraz lubuska Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła działania kontrolne u jednego z podmiotów gospodarczych
  • Wykryto nielegalny demontaż pojazdów
  • Badania wskazały, że na terenie składu aut skażona została gleba

Nielegalne składowisko odpadów samochodowych

Urzędnicy w czasie kontroli stwierdzili nielegalny demontaż pojazdów – było ich ok. 100. Kary przewidziane za tego typu proceder to odpowiednio: za demontaż: od 15 do 500 tys. zł., kary za nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów – od 50 do 500 tys. zł

Ze względu na fakt, iż Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich postawiła zarzuty prowadzącemu nielegalną działalność, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze nie może udzielić bardziej szczegółowych informacji.  

Pobrane przez akredytowane Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska próbki gleby wykazały zanieczyszczenie środowiska substancjami ropopochodnymi oraz wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznym.

Do Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczącego zanieczyszczenia środowiska w postaci obniżenia jakości powierzchni ziemi. Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich postawiła zarzuty prowadzącemu nielegalną działalność, a ponadto WIOŚ w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp., zamierza wszcząć postępowania administracyjne celem wymierzenia kar pieniężnych za nielegalny demontaż pojazdów oraz niewłaściwą gospodarką odpadami.

Nielegalne składowisko odpadów samochodowych w Zielonej Górze
archiwum WIOŚ w Zielonej Górze
Nielegalne składowisko odpadów samochodowych
archiwum WIOŚ w Zielonej Górze
Nielegalne składowisko odpadów samochodowych w Zielonej Górze
archiwum WIOŚ w Zielonej Górze
Nielegalne składowisko odpadów samochodowych w Zielonej Górze
archiwum WIOŚ w Zielonej Górze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię