BMW rozszerza pozyskiwanie stali niskowęglowej. Umowa z Salzgitter AG przewiduje dostawę stali niskowęglowej od 2026 roku. Salzgitter AG i H2 Green Steel – z którym BMW już wcześniej podpisało umowę – zaspokoją razem ponad 40 proc. zapotrzebowania na stal do standardowej produkcji w zakładach BMW w UE. Tego typu stal pomoże ograniczyć około 400 000 ton CO2 rocznie.

 • BMW podpisało umowę z Salzgitter AG umowę na dostawy stali niskowęglowej
 • Dostawy rozpoczną się od 2026 roku
 • Współpraca z Salzgitter AG i H2 Green Steel pomoże ograniczyć emisję CO2 o 400 000 ton rocznie

BMW stawia na stal niskowęglową

Grupa BMW kontynuuje redukcję emisji CO2 w swojej sieci dostawców w ramach swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Stal produkowana przy użyciu gazu ziemnego lub wodoru i zielonej energii, zamiast surowców kopalnych, takich jak węgiel, ma w tym istotny udział.

Fabryka samochodów BMW       zdjęcie: BMW
Fabryka samochodów BMW zdjęcie: BMW

Grupa BMW podpisała umowę z Salzgitter AG na dostawę stali niskowęglowej. Stal będzie wykorzystywana w standardowej produkcji samochodów w europejskich zakładach BMW Group od 2026 roku. Dzięki temu posunięciu BMW rozszerza pozyskiwanie stali niskowęglowej do dwóch dostawców. Celem jest wykorzystanie stali niskowęglowej do zaspokojenia ponad 40 proc. zapotrzebowania w europejskich zakładach, do 2030 r., zmniejszając tym samym emisje CO2 nawet o 400 000 ton rocznie.

– Jest to ważny krok w kierunku znacznego zmniejszenia emisji CO2 w sieci dostawców. Naszym celem jest zmniejszenie śladu węglowego w cyklu życia pojazdów dzięki holistycznemu podejściu. W szczególności w przypadku stali jesteśmy liderem, pozyskując w przyszłości stal niskowęglową do naszych zakładów w Europie – powiedział Joachim Post, członek zarządu BMW AG odpowiedzialny za zakupy i sieć dostawców.

Fabryka samochodów BMW       zdjęcie: BMW
Fabryka samochodów BMW zdjęcie: BMW

Wzrost udziału stali niskowęglowej w produkcji BMW

Umowy z dwoma dostawcami stali niskowęglowej zaspokoją ponad 40 proc. zapotrzebowania na stal w europejskich zakładach

BMW podpisało już umowę ze szwedzkim startupem H2 Green Steel w październiku ubiegłego roku. Od 2025 roku H2 Green Steel będzie zaopatrywać europejskie zakłady BMW w stal produkowaną wyłącznie przy użyciu wodoru i zielonej energii ze źródeł odnawialnych. Proces ten zmniejszy emisję CO2 o około 95 proc.

Fabryka samochodów BMW       zdjęcie: BMW
Fabryka samochodów BMW zdjęcie: BMW

Te dwie umowy łącznie ograniczą ok. 400 000 ton emisji CO2 rocznie. BMW Group w Europie przetwarza ponad pół miliona ton stali rocznie.

Stopniowe przejście na produkcję stali niskowęglowej

Ze względu na energochłonny proces produkcyjny, produkcja stali generuje wysoką emisję CO2. Jednak ze względu na swoją wszechstronność stal jest jednym z najważniejszych materiałów do produkcji samochodów i nadal będzie stanowić dużą część karoserii i wielu komponentów.

Aby obniżyć emisje CO2 w produkcji stali na masową skalę, Salzgitter AG stopniowo przechodzi na produkcję praktycznie bezemisyjną. Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie do produkcji wodoru z elektrolizy to kluczowe elementy tej transformacji.

Zielony wodór zastąpi węgiel używany obecnie w konwencjonalnym procesie wielkopiecowym. Jest to możliwe dzięki tak zwanym zakładom bezpośredniej redukcji, które wykorzystują wodór do bezpośredniej redukcji rudy żelaza do żelaza w stanie stałym. Wytworzone w ten sposób żelazo w stanie stałym jest następnie przetapiane ze złomem stalowym w elektrycznym piecu łukowym zasilanym energią elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Salzgitter AG planuje wykorzystać tę metodę do stopniowego zmniejszania emisji CO2 w produkcji stali do około 5 proc. pierwotnego poziomu.

Zamknięty obieg oszczędza zasoby i zmniejsza emisje CO2

BMW już ponad pięć lat temu wraz z Salzgitter AG opracowało zamknięty obieg materiałów dla odpadów blach stalowych z zakładów BMW w Lipsku. Po dostarczeniu stali do zakładu, Salzgitter AG odbiera resztki stali, które powstają np. w prasowniach podczas wytwarzania drzwi i wykorzystuje ten materiał do produkcji nowej stali.

Fabryka samochodów BMW       zdjęcie: BMW
Fabryka samochodów BMW zdjęcie: BMW

Stal ta jest następnie dostarczana do zakładów BMW. W ten sposób surowce mogą być wielokrotnie wykorzystywane w gospodarce o obiegu zamkniętym, chroniąc w ten sposób zasoby naturalne.

Odpady blachy stalowej z innych europejskich fabryk BMW są również ponownie wykorzystywane w bezpośrednim cyklu materiałowym lub wysyłane z powrotem do producenta stali przez handlowców i przetwarzane na nową stal.

Zobacz też:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię