Usprawnienie procesu spalania wodoru w silnikach spalinowych – to główny cel porozumienia zawartego przez Politechnikę Wrocławską a firmą Hynfra. Uczelnia i firma podpisały list intencyjny w tej sprawie.

  • Hynfra i Politechnika Wrocławska podpisały porozumienie w zakresie usprawniania procesu spalania wodoru w silnikach spalinowych 
  • Wodór może być przyjaznym dla środowiska paliwem, które może być wykorzystywane przez „spalinówki”
  • Na Politechnice Wrocławskiej prowadzone są obecnie nowatorskie badania zmierzające do zastosowania odnawialnego wodoru w silnikach spalinowych

Wodór w silnikach spalinowych

Hynfra to firma, która jest liderem na rynku technologii wodorowych oraz jest integratorem technologii, pozwalających osiągnąć niezależność i efektywność energetyczną przedsiębiorstw. Podmiot pośredniczy w pozyskiwaniu i projektowaniu instalacji do produkcji i wykorzystania wodoru, a także wspiera inwestorów w kwestiach obsługi i utrzymania procesów technologicznych na nowych instalacjach.

Politechnika Wrocławska i firma Hynfra podpisały porozumienie ws. usprawnienia procesu spalania wodoru w silnikach spalinowych. Jego sygnatariuszami są: prof. Andrzej Kaźmierczak z Wydziału Mechanicznego, zastępca dyrektora Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii PWr oraz prezes Hynfry i ekspert rynku wodorowego Tomoho Umeda. 

– Zamierzamy mocno wspierać prace Politechniki Wrocławskiej. Uważamy, że wszystkie podmioty, które pracują obecnie nad rozwojem silników spalinowych na wodór, są na podobnym etapie rozwoju i mają dość wyrównane szanse w tym wyścigu. A przykład Tesli, która startowała od zera, pokazuje, że nie zawsze to największy musi być zwycięzca – mówi Tomoho Umeda. 

Zielony wodór jako paliwo w silnikach spalinowych

Na Politechnice Wrocławskiej prowadzone są obecnie nowatorskie badania zmierzające do zastosowania odnawialnego wodoru w silnikach spalinowych. Prof. Andrzej Kaźmierczak wskazuje, że dzięki podpisanemu porozumieniu oba podmioty połączą swoje wysiłki na rzecz dekarbonizacji paliw.

– Obecnie na świecie mamy ponad dwa miliardy silników spalinowych, które z dnia na dzień nie znikną. Dlatego chcemy stworzyć podstawy do sprawniejszego spalania wodoru, to znaczy spalania z wyższą sprawnością energetyczną. To jest nasz cel nadrzędny – mówi prof. Andrzej Kaźmierczak.

Kolejnym zadaniem, które stawiają przed sobą uczelnia i firma Hynfra, jest wprowadzenie wodoru jako nośnika energii w ogniwach paliwowych. 

– Stosowanie takiego źródła energii umożliwi zastąpienie pojazdów napędzanych za pomocą silników spalinowych pojazdami de facto elektrycznymi, które używając wodoru, będą w stanie samodzielnie wytwarzać energię elektryczną – mówi prof. Andrzej Kaźmierczak z Wydziału Mechanicznego PWr. 

Tomoho Umeda podkreśla, że silniki spalinowe zasilane wodorem są jednym z bardzo obiecujących scenariuszy rozwoju transportu. Przypomina, że firma Toyota – czołowy producent samochodów wodorowych, również zaczęła badać ten kierunek. 

– To uzasadnione, gdyż zasoby metali i minerałów potrzebnych do produkcji baterii i ogniw paliwowych są ograniczone. Zasoby litu do baterii mogą się skończy już w latach 40-tych a platyny i irydu do ogniw paliwowych już w latach 50-tych. – zaznacza Umeda.

Zobacz też:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię