Volkswagen Polska opublikował wyniki kolejnego badania przeprowadzonego wśród kierowców. Tym razem sprawdzono, co Polacy sądzą na temat ekologiczności aut elektrycznych. Nieco ponad 1/3 ankietowanych uważa, że „elektryki” są bardziej ekologiczne od aut spalinowych, biorąc pod uwagę nawet sposób produkcji energii elektrycznej w Polsce. Odsetek ten jest niższy niż przed rokiem.

  • Volkswagen Polska zbadał zdanie Polaków o ekologiczności aut elektrycznych
  • 34 proc. badanych stwierdziło, że elektryki są bardziej ekologiczne niż auta spalinowe
  • 23 proc. badanych nie miało zdania na ten temat

Ekologiczność aut elektrycznych — co sądzą Polacy?

Ekologiczność aut elektrycznych – opinia na ten temat – była przedmiotem badania polskich kierowców przez Volkswagen Polska. W badaniu z października 2022 r. 34 proc. ankietowanych odpowiedziało, że samochody elektryczne są bardziej ekologiczne od aut spalinowych, także w realiach polskiego miksu energetycznego. W maju 2021 r. ten odsetek wynosił 47 proc., co oznacza spadek o 13 punktów procentowych.

Ekologiczność samochodów elektrycznych

Niemal co czwarty badany (23 proc.) nie miał wyrobionego zdania na temat ekologiczności aut elektrycznych, co było rezultatem niemal identycznym w porównaniu z 2021 r. (24 proc.). Wynika z tego, że część głosów mówiących o ekologicznej przewadze „elektryków’ nad „spalinówkami” przeszła „na drugą stronę”. Jeśli w maju 2021 r. 28 proc. ankietowanych twierdziło, że auta na prąd nie są bardziej ekologiczne niż spalinowe, to w ostatnim badaniu było ich aż 43 proc.

Auta elektryczne i ekologia — emisja

Volkswagen podkreśla w komentarzu do ankiety, że badania pokazują, że nawet w naszym kraju, gdzie wciąż większość energii elektrycznej produkowana jest z węgla, auta elektryczne są bardziej ekologiczne od spalinowych. Przykładem jest analiza przeprowadzona przez redakcję 300gospodarka.pl i Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE). Porównano auta spalinowe (diesel + benzyna), hybrydy i auta elektryczne w 3 segmentach modelowych (crossover/SUV, segment B i C). Wskaźnikiem branym pod uwagę była liczba gramów emitowanych substancji, którymi okupione jest przejechanie 1 km danym pojazdem, wliczając w to również emisje związane z dostarczeniem energii (produkcja paliw/energii elektrycznej) W każdym segmencie najmniej emisyjnym okazał się „elektryk”, a jego wyniki były niższe w porównaniu z najbardziej trującymi „benzynami” o 19-31 proc.

Ekologia a auta elektryczne — gdzie wytwarzany jest prąd?

Polska konsekwentnie dąży ku zrównoważonemu rozwojowi. Zgodnie z danymi Agencji Rynku Energii udział węgla w produkcji prądu w Polsce spadł z 86,6 w 2010 do 70,8 proc. w 2021 r. Odnawialne źródła energii (OZE) natomiast zwiększyły swój udział z odpowiednio 6,9 proc. do 16,9 proc. Zmiany zachodzą również w motoryzacji. Wg Eurostatu, w 2020 r. udział OZE w ogólnym wolumenie energii zużywanej w transporcie wzrósł do 6,6 proc., z niespełna 4 proc. w 2016 r.

Ogromne znaczenie ma w tej materii ma oczywiście rozwój elektromobilności. W ostatnim badaniu InsightOut Lab oraz marka Volkswagen wzięli na warsztat temat zrównoważonego rozwoju branży automotive. Jest to kluczowy cel zarówno Volkswagena, jak i całego sektora samochodowego na najbliższe lata. Volkswagen chce osiągnąć neutralny bilans pod względem emisji CO2 najpóźniej do 2050 roku i już dzisiaj powstają „zbilansowane” modele tej marki. Przy tej okazji, jak przed rokiem, zapytaliśmy badanych, czy uważają, że samochody elektryczne są bardziej „eko” niż „spalinówki”.

Zobacz też: Studyjny model autonomicznego Volkswagena

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię