Zeroemisyjność i sporty samochodowe zdają się nie chodzić w parze. Nic bardziej mylnego. ABB FIA Formuła E rok temu stała się pierwszym i jedynym światowym motorsportem, który uzyskał certyfikat zerowego śladu węglowego netto. Organizatorzy wyścigów zainwestowali w certyfikowane projekty ochrony klimatu na wszystkich miejscach, w których odbywają się wyścigi, aby móc zrównoważyć emisje. Jaka wygląda zeroemisyjność Formuły E w praktyce?

  • ABB FIA Formuła E jest pierwszym organizatorem wyścigów, który otrzymał certyfikat zerowego śladu węglowego
  • organizatorzy inwestują w liczne projekty ekologiczne w krajach, które są gospodarzami wyścigów
  • samochody odpowiadają za 1 proc. śladu węglowego Formuły E

Formuła E i zeroemisyjność

Formuła E będąca sygnatariuszem inicjatywy ONZ Climate Neutral Now, zarządza swoim śladem węglowym na trzech kluczowych etapach: skuteczny pomiar emisji dwutlenku węgla, priorytetowe traktowanie redukcji CO2 oraz kompensowanie pozostałych nieuniknionych emisji.

Od samego początku, od inauguracyjnego sezonu Formuła E współpracowała z ekspertami od śladu węglowego – firmą Quantis. Kooperacja ma na celu monitorowanie i obliczanie śladu węglowego mistrzostw.

Odpowiednia ocena cyklu życia jest narzędziem służącym do całościowej oceny wpływu całych mistrzostw na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. Formuła E stale monitoruje swoje oddziaływanie w czasie każdego sezonu, by zrozumieć, gdzie istnieją możliwości wprowadzenia rzeczywistych ulepszeń w procedurach i planowaniu.

Ślad węglowy sezonu 6 wynosił 20 000 ton ekwiwalentu CO2, a podział przedstawia się następująco:

źródło: ABB FIA Formuła E
źródło: ABB FIA Formuła E

Z powodu trwającej pandemii w czasie szóstego sezonu nastąpiła 55 proc. obniżka śladu węglowego w porównaniu z sezonem 5.

Formuła E i zeroemisyjność – w jaki sposób?

Program Zrównoważonego Rozwoju Formuły E opiera się na trzech filarach; dostarczanie wydarzeń o zrównoważonym śladzie węglowym, wywieranie znaczącego, pozytywnego wpływu na każde miasto-gospodarza oraz wykorzystywanie globalnej platformy do promowania samochodów elektrycznych i roli, jaką będą odgrywać w walce z zanieczyszczeniem powietrza.

Począwszy od optymalizacji transportu i logistyki, po wydłużenie okresu eksploatacji ogniw litowo-jonowych i eliminowanie jednorazowych tworzyw sztucznych na miejscu, dążenie mistrzostw do zrównoważonych praktyk doprowadziło do tego, że Formuła E stała się pierwszą i jedyną kategorią w sporcie motorowym, który otrzymał certyfikat ISO 20121 – międzynarodowego standardu wydarzeń o zrównoważonym rozwoju.

Formuła E została stworzona z myślą o przyspieszeniu adaptacji pojazdów elektrycznych i promowaniu zrównoważonych praktyk, podnosząc świadomość korzyści płynących z jazdy autami o napędzie elektrycznym oraz tego, jak czysta mobilność może przeciwdziałać zmianom klimatu. Dostarczamy wydarzenia z myślą o zrównoważonym rozwoju, a certyfikacja pokazuje nasze zaangażowanie w tę sprawę i przypomina o tym, co osiągnęliśmy. Świadczy także o naszej ambicji co do dalszego wprowadzania innowacji w tym obszarze – mówi Julia Pallé, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Formule E.

Formuła E – przykłady zmniejszania śladu węglowego

Formuła E podemuje wiele praktycznych działań w zakresie redukcji emisji CO2. Oto kilka przykładów:

  • fracht: optymalizacja kalendarza, stosowanie podejścia multimodalnego z priorytetem drogowym/morskim/kolejowym tam, gdzie to możliwe, przewożenie wyłącznie elementów krytycznych dla wyścigów i przeprowadzanie audytów dotyczących inwentaryzacji frachtu, aby wiedzieć co może być zorganizowane na miejscu
  • dostawcy: bezpośrednia współpraca z dostawcami w celu zapewnienia rozwiązań o niskim wpływie na środowisko, w tym pozyskiwanie żywności i napojów od lokalnych dostawców oraz integrowanie zrównoważonego rozwoju wraz z budową i działaniem dedykowanej strefy dla fanów – Allianz E-Village.
  • transport: na eventach, Formuła E nie zapewnia miejsc parkingowych, aby zachęcić do korzystania z transportu publicznego, bądź współdzielonego. Na wydarzenia przyjeżdżają tylko pracownicy o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia wyścigu, aby zmniejszyć niepotrzebną frekwencję. Formuła E priorytetowo traktuje usługi kolejowe podczas organizowania wyścigów europejskich.
  • odpady: usuwanie jednorazowych plastikowych butelek na miejscu oraz wprowadzanie pojemników wielokrotnego użytku i stacji uwadniających Allianz w celu zmniejszenia ilości odpadów wytwarzanych na miejscu.

Formuła E – ekologiczne projekty

Seria ukierunkowała swoje wysiłki na zrównoważenie emisji, których nie da się uniknąć za pomocą inwestowania w projekty, które nie tylko przynoszą korzyści lokalnym gospodarkom i mieszkańcom miejsc, w których przeprowadzane są zawody, ale także pomagają obniżyć globalną emisję CO2. Dla przykładu:

  • wytwarzanie energii z biogazu w Chinach – projekt ogranicza emisje gazów cieplarnianych na dwa sposoby: po pierwsze, zmieniając procesy gospodarowania obornikiem, może zapobiegać szkodliwym emisjom metanu do atmosfery, a po drugie, biogaz może być używany w miejsce węgla. Szacuje się, że projekt realizowany w prowincji Hainan może pomóc zaoszczędzić 53 000 ton CO2 rocznie
  • wytwarzanie energii z gazu składowiskowego w Meksyku – projekt zlokalizowany w Meksyku znajduje się na składowisku odpadów komunalnych stałych. Pomaga on zaoszczędzić około 170 499 ton emisji CO2 rocznie. Jego celem projektu jest powstrzymanie szkodliwych gazów wysypiskowych emitowanych na miejscu oraz wykorzystanie wychwyconego metanu do produkcji energii elektrycznej. Lokalnie korzyści płynące z projektu rozciągają się dalej na lokalną społeczność, tworząc różne możliwości zatrudnienia i zmniejszając ryzyko pożaru i wybuchu na miejscu
  • wytwarzanie energii wiatrowej w Maroku – położona w Tanger-Tetouan w północnym Maroku farma wiatrowa z 40 turbinami ma łączną moc zainstalowaną 120 MW. Energia elektryczna generowana przez farmę jest wykorzystywana do zastępowania energii obecnie dostarczanej z paliw kopalnych, aby przyczynić się do rozwoju energetyki wiatrowej w Maroku w ramach krajowej strategii rozwoju energii odnawialnej. Farma przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 o 34 439 ton rocznie, a sam projekt generuje również miejsca pracy dla lokalnej ludności.

Formuła E i certyfikaty

Nieuniknione emisje z ostatnich sezonów, zostały zrekompensowane poprzez inwestycje wyłącznie w projekty certyfikowane, zgodnie z surowymi wymogami Verified Carbon Standard (VCS), Clean Development Mechanism (CDM) lub Gold Standard (GS), które są określone w Protokole z Kioto przez Sekretariat ONZ ds. Zmian Klimatu.

Każda inicjatywa ma wnosić wkład w społeczeństwo poprzez połączenie zaangażowania lokalnych pracowników z ideą poprawy jakości lub rozwoju infrastruktury. Formuła E postawiła sobie za cel pozostawienie pozytywnych zmian w każdym goszczącym wyścigi kraju. Takie działania wpisują się także w ideę organizatorów – #PositivelyCharged – w tworzenie lepszej przyszłości poprzez wyścigi.

Formuła E zainwestowała również w „Gwarancje pochodzenia” (GO) – certyfikaty energii odnawialnej, które świadczą o tym, że dana część energii została wyprodukowana ze źródeł odnawialnych.

Zobacz też:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię