Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia otrzyma 81 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup 20 autobusów wodorowych. Jest to pierwszy, pilotażowy etap upowszechniana w województwie śląskim wodoru jako paliwa dla komunikacji miejskiej. Jednocześnie jest to zarazem element wdrażania strategii bezemisyjnego transportu publicznego na terenie Metropolii. Nowy tabor na początek ma obsługiwać szybkie połączenia między głównymi miastami w regionie.

  • Metropolia Śląsko-Zagłębiowska otrzyma 81 mln zł na autobusy wodorowe
  • Dotacje przyznane zostaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Dofinansowanie zostanie przyznane na zakup 20 autobusów wodorowych

Wodorowy transport na Śląsku i w Zagłębiu

„Hydrogen GZM” to przedsięwzięcie, które jest realizowane w ramach programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny”. Nabór na dofinansowanie w jego ramach został ogłoszony w październiku 2020 r. W jego ramach Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaplanowała zakup 20 autobusów zasilanych paliwem wodorowym. Autobusy mają być ponadto dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w klimatyzację i system informacji pasażerskiej. 

– Program „Zielony Transport Publiczny” wspiera rozwój bezemisyjnego transportu publicznego w Polsce, a jego zasadniczym celem  jest obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych oraz upowszechnienie „zielonej” mobilności. Możliwość korzystania z ekologicznej komunikacji jest niezwykle istotna w gęsto zaludnionym i wysoko zurbanizowanym województwie śląskim, na terenach górniczych, gdzie kwestie ekologiczne mają szczególne znaczenie. Dotując zakup autobusów wodorowych, zmniejszamy emisję szkodliwych substancji i poprawiamy jakość życia w tym regionie, co jest jednym z zobowiązań naszego rządu – podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Dopłaty NFOŚiGW na autobusy wodorowe

Autobusy wodorowe, które zostaną zakupione dzięki dotacji z NFOŚiGW, będą obsługiwały w pierwszej kolejności połączenie metropolitalne między najważniejszymi ośrodkami i „generatorami” ruchu komunikacyjnego na terenie konurbacji. Program ma za zadanie wprowadzenie szybkiej i ekologicznej komunikacji ponadlokalnej.

– W Polskiej Strategii Wodorowej – obok przemysłu i energetyki – transport został wskazany jako jeden z 3 kluczowych obszarów rozwoju. Tym większym optymizmem napawa dzisiejsze wydarzenie, wpisujące się w szereg kroków milowych na rzecz wodoryzacji gospodarki – dodał szef resortu klimatu i środowiska. 

Pieniądze na transport wodorowy

Całkowita wartość inwestycji realizowanej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię to 110 700 000 zł. Warto podkreślić, że koszty kwalifikowane wynoszą 90 000 000 zł. Dotacja ze środków NFOŚiGW obejmie 90 proc. z nich, co stanowi kwotę 81 000 000 zł. Dofinansowanie obejmie zakup wspomnianych 20 autobusów wodorowych (kategorii M3 FCEV – Fuel Cell Electric Vehicle). Dodatkowo sam projekt zakłada także przeszkolenie około 60 kierowców i mechaników w zakresie obsługi pojazdów bezemisyjnych. 

Działania na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce stanowią jeden z priorytetów naszej instytucji. Środki z programu „Zielony Transport Publiczny” przyczynią się do rozwoju komunikacji zbiorowej, są też perspektywiczną inwestycją w lepsze zdrowie i jakość życia Polaków. Transport wodorowy i szeroko rozumiana wodoryzacja gospodarki mogą być wielką szansą nie tylko na czyste powietrze, ale także na budowę przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, które zaoferują innowacyjne produkty i rozwiązania w tej technologii. Wodór to nisza, którą stale możemy z powodzeniem zagospodarować, a NFOŚiGW służy wiedzą, doświadczeniem i szeregiem narzędzi wspierający inwestycje w tym obszarze – podkreśla prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maciej Chorowski

Artur Lorkowski wskazuje także, że NFOŚiGW stworzył stabilną i wieloletnią perspektywę finansowania elektromobilności, a do 2030 roku Fundusz ma do rozdysponowania na ten cel kwotę 4,7 mld zł. Fundusz rozwija także dwa uzupełniające się programy: „Mój elektryk”, skierowany do osób fizycznych i przedsiębiorców oraz priorytetowy program „Zielony Transport Publiczny”.

– To mechanizm kluczowy dla transformacji komunikacji zbiorowej. Dlatego zachęcam do udziału w drugim trwającym do 20 grudnia naborze.  Z budżetem sięgającym 1,2 mld zł. odpowiada on na wyzwania i potrzeby w zakresie ograniczania stosowania paliw emisyjnych i rozwoju zielonej, inteligentnej mobilności– dodaje zastępca prezesa NFOŚiGW.

Wodorowe autobusy w Śląskiej Metropolii

Całe przedsięwzięcie w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zostanie zrealizowane do 30 czerwca 2024 r. Projekt ma na celu osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (1 098,50879 Mg/rok)  i tlenków azotu (0,60894 Mg/rok). Innym celem jest także ograniczenie emisji pyłów PM10, czyli o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (0,002346 Mg/rok).

Infrastruktura potrzebna do obsługi autobusów wodorowych, ma pochodzić od dostawcy zewnętrznego.

Dziś we flocie Zarządu Transportu Metropolitalnego jeździ ponad 200 pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi. Zarząd szacuje, że po zrealizowaniu zaplanowanych dostaw i przy uwzględnieniu tych planowanych, o których dofinansowanie ubiega się m.in. w ramach programu Polski Ład (235 autobusów hybrydowych i CNG), nawet co trzeci autobus wyjeżdżający na jej drogi może być napędzany paliwem niskoemisyjnym. A jeśli w tym zestawieniu uwzględnione zostaną również tramwaje i trolejbusy, to wówczas nawet co drugi.

Śląska Metropolia i dotacje

Dotacja do zakupu 20 wodorowych autobusów nie jest pierwszą dotacją. Jest to już kolejne rządowe wsparcie dla komunikacji publicznej w aglomeracji śląskiej. Już wcześniej Ministerstwo Klimatu i Środowiska – w ramach realizacji „Programu dla Śląska” – dofinansowało ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakup 43 zeroemisyjnych autobusów oraz stworzenie 34 punktów ładowania. Umowy w tej sprawie podpisane zostały 10 marca 2021 r. w Katowicach w obecności ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki i wiceministra Ireneusza Zyski, a także marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego i wicemarszałka Wojciecha Kałuży. Podstawę porozumień stanowiła realizacja programu „Gepard II Śląsk” zakładającego wdrażanie niskoemisyjnego transportu w lokalnych samorządach – w ramach „Programu dla Śląska”.

Zobacz też:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię