Dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ulice Zamościa wyjedzie czternaście nowych, zeroemisyjnych autobusów o napędzie elektrycznym. Umowa pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o. o. w Zamościu, a NFOŚiGW została podpisana 28 marca br. W ramach projektu powstanie również siedem dwustanowiskowych stacji ładowania pojazdów zasilanych energią elektryczną wyprodukowaną z paneli fotowoltaicznych.

  • Zamość kupi 14. autobusów elektrycznych
  • Miasto otrzyma 29 mln zł dotacji z NFOŚiGW
  • Autobusy elektryczne trafią do miasta do końca 2023 roku

Zamość kupi autobusy elektryczne

Korzystając z wdrażanego przez NFOŚiGW programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny”,  samorząd Zamościa zakupi czternaście nowoczesnych, ekologicznych autobusów komunikacji miejskiej. Na ten nowy tabor będzie się składać dziesięć pojazdów klasy Maxi-12 m o mocy nie mniejszej niż 150 kW oraz cztery pojazdy klasy Mega -18 m przegubowe o mocy nie mniejszej niż 240 kW – wszystkie pojazdy zasilane z baterii kategorii M3 – BEV (Battery Electric Vehicle). Zasięg dzienny każdego autobusu będzie wynosił około 230 km. Wszystkie będą przystosowane do przewozu osób niepełnoprawnych.

– W polityce ekologicznej państwa skupiamy się na poprawie jakości życia Polaków, w tym na zapewnianiu wszystkim lepszego stanu powietrza. Rozwój zeroemisyjnego transportu zbiorowego w miastach jest ważnym krokiem do osiągnięcia tego strategicznego celu. Elektryczne autobusy zastępują pojazdy przestarzałe, nieekologiczne, szkodliwe dla ludzi i środowiska. Tak zaplanowana modernizacja taboru komunikacji miejskiej ogranicza zanieczyszczanie powietrza i zarazem poprawia komfort podróżowania oraz mobilność mieszkańców. Projekty realizowane w Zamościu i wielu innych polskich miastach są przykładem takiego właśnie podejścia – podkreśla minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Dodatkowo, zgodnie z założeniami przedsięwzięcia podjętego w Zamościu w ramach programu „ZTP”, w mieście powstanie siedem podwójnych stacji ładowania autobusów energią elektryczną, wyposażonych w panele fotowoltaiczne. W celu obsługi bezemisyjnych pojazdów elektrycznych akumulatorowych zostanie przeszkolonych co najmniej 30 kierowców i 5 mechaników.

Zobacz też: Elektryczne Solarisy pojadą na Sycylię

Całkowity koszt projektu wyniesie ponad 46 mln zł, z czego koszty kwalifikowane to 37,6 mln zł. W ramach dotacji z programu „Zielony Transport Publiczny” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże na realizację i zakupy inwestycyjne ponad 29 mln zł.

– Pieniądze z programu „Zielony Transport Publiczny” pozwalają takim miastom jak Zamość gruntownie unowocześnić komunikację zbiorową i zarazem wyraźnie poprawić jej funkcjonowanie, czyli w efekcie pozytywnie wpłynąć na komfort życia mieszkańców – zauważa p.o. prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Paweł Mirowski. – Wprowadzenie ekologicznych, zeroemisyjnych autobusów na zamojskie linie komunikacyjne to jeden z czynników osiągania odczuwalnej poprawy jakości powietrza w mieście, co dodatkowo przełoży się poprzez ograniczenie emisji szkodliwych związków, na poprawę zdrowia mieszkańców. A w Zamościu, który jest znanym ośrodkiem turystycznym, nazywanym „perłą renesansu”, odwiedzanym co roku przez setki tysięcy gości z kraju i zagranicy, ma to szczególne znaczenie  – uzupełnia szef NFOŚiGW.

Autobusy trafią do końca 2023 roku

Zamojska komunikacja zbiorowa działa od 1960 r., a publiczny przewoźnik, którym jest Miejski Zakład Komunikacji, obsługuje obecnie 25 linii, w tym także linie podmiejskie w pobliskich gminach. 

 Projekt realizowany w Zamościu w ramach „Zielonego Transportu Publicznego” zakłada zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 568 ton/rok, ograniczenie emisji tlenków azotu o ponad 4 tony/rok oraz ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów o 0,06 tony/rok. Ponadto przedsięwzięcie ma wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców Zamościa oraz gmin ościennych poprzez zwiększenie liczby pojazdów we flocie komunikacji miejskiej. – uzupełnia Krzysztof Szmit, prezes zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu. – Realizowany  projekt  stanowi kolejny istotny etap – po zakupie 4 autobusów zasilanych gazem CNG w roku 2006 oraz 12 autobusów zasilanych CNG w latach  2011/12 – w dążeniu spółki do budowania nowoczesnej, ekologicznej komunikacji miejskiej. Uzupełnieniem przedsięwzięcia będzie planowana budowa instalacji fotowoltaicznej zapewniającej ekologicznie czystą energię elektryczną dla kupowanych w ramach niniejszego projektu autobusów elektrycznych. – dodaje Szmit.

Projekt realizowany w Zamościu w ramach „ZTP” zakłada zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 568,009 Mg/rok, ograniczenie emisji tlenków azotu o 4,0172 Mg/rok oraz ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów o 0,0565 Mg/rok. Ponadto przedsięwzięcie ma wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców Zamościa oraz gmin ościennych poprzez zwiększenie liczby pojazdów we flocie komunikacji miejskiej.

Zakończenie przedsięwzięcia przewidywane jest na 31 grudnia 2023 r. 

Zobacz też:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię