Airbus i Grupa Renault podpisali porozumienie o współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych w celu rozwijania wspólnych technologii oraz zaspokojenia potrzeb obu firm w zakresie elektryfikacji. Współpraca partnerska pozwoli Airbusowi dopracować technologie związane z przyszłymi samolotami hybrydowo-elektrycznymi.

  • Airbus i Grupa Renault podpisały porozumienie o współpracy w zakresie prac nad rozwojem technologii napędów
  • Airbus chce przyspieszyć prace nad samolotami hybrydowo-elektrycznymi
  • Airbus dąży do zerowej emisji CO2 do 2050 roku

Airbus i Renault rozpoczynają współpracę nad napędami

W ramach współpracy zespoły konstruktorów Airbusa i Grupy Renault połączą swoje siły w celu rozwijania technologii związanych z magazynowaniem energii, które w obecnej chwili pozostaje jedną z głównych przeszkód na drodze do stworzenia pojazdów elektrycznych dalekiego zasięgu. Współpraca ta będzie skupiać się w szczególności na blokach technologicznych związanych z optymalizacją zarządzania energią i zmniejszaniem masy akumulatorów oraz analizowaniu najlepszych opcji, które do 2030 r. pozwoliłyby podwoić gęstość energii w akumulatorach poprzez przejście od obecnych ogniw chemicznych (zaawansowanych akumulatorów litowo-jonowych) do rozwiązań ze stałym elektrolitem (akumulatorów półprzewodnikowych).

Wspólne prace obejmą również pełny cykl życia przyszłych akumulatorów, od produkcji po możliwości recyklingu, w celu przygotowania się z wyprzedzeniem do ich wdrożenia do produkcji z jednoczesną oceną wielkości śladu węglowego na przestrzeni ich całego cyklu życia.

– Po raz pierwszy dwóch europejskich liderów reprezentujących dwie różne branże będzie dzielić się swoim technicznym know-how, by kształtować przyszłość samolotów z napędem hybrydowo-elektrycznym. Przemysł lotniczy, podobnie jak przemysł motoryzacyjny, to niezwykle wymagająca dziedzina, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i zużycia energii. Nasze 10-letnie doświadczenie w budowaniu łańcucha wartości pojazdów elektrycznych, zdobyte w ramach Grupy Renault, pozwala nam wykorzystać najlepsze praktyki w tej dziedzinie i fachową wiedzę na temat skuteczności systemów zarządzania akumulatorami – oświadczył Gilles Le Borgne, dyrektor ds. inżynierii Grupy Renault.

Samoloty hybrydowo-elektryczne

Współpraca Airbusa i Grupy Renault w zakresie elektryfikacji może odegrać znaczącą rolę w zmianie krajobrazu rynku transportowego i skutecznie się przyczyni do osiągnięcia celu zerowej emisji netto do 2050 roku zarówno w sektorze motoryzacyjnym, jak i lotniczym.

Władze Airbusa wskazują, że międzybranżowa współpraca pomoże producentowi samolotów w opracowaniu akumulatorów nowej generacji w ramach strategii elektryfikacji Airbusa.

– Osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r. jest wyjątkowym wyzwaniem, które wymaga międzybranżowej współpracy już od teraz. Połączenie doświadczenia Grupy Renault w zakresie pojazdów elektrycznych z naszymi własnymi osiągnięciami w lotach samolotów demonstracyjnych z napędem elektrycznym pozwoli nam przyspieszyć opracowanie przełomowych technologii potrzebnych w projektowaniu konstrukcji samolotów hybrydowych w latach 2030 i późniejszych. Współpraca ta ułatwi również opracowywanie wspólnych norm technicznych i regulacyjnych na potrzeby bezemisyjnej mobilności, niezbędnych do osiągnięcia naszych celów klimatycznych – powiedziała Sabine Klauke, dyrektor ds. inżynierii Airbusa.

Zobacz też: NIO ET7

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię