Auta elektryczne Volkswagena urosły w pierwszym półroczu o 68 procent. Ich sprzedaż sięga już 7,4 proc. całkowitej sprzedaży Grupy. Firma chwali się dobrymi wynikami za I półrocze 2023 r., przy rosnących przychodach ze sprzedaży i wysokim bazowym zysku operacyjnym.

Auta elektryczne Volkswagena w pierwszej połowie 2023 roku

Strategia elektryfikacji Grupy przyspieszała. Auta elektryczne Volkswagena stanowiły 7,4 procent całkowitych dostaw w pierwszym półroczu (w porównaniu do 5,6 procent w pierwszym półroczu 2022 r.). 18-procentowy wzrost zanotowano w drugim kwartale w Chinach. W trudnym otoczeniu rynkowym Volkswagen był w stanie zwiększyć udział w rynku. W Europie, Grupa pozostaje liderem rynku w segmencie aut elektrycznych. Firma dąży do osiągnięcia udziału elektryków na poziomie 8-10 proc. całkowitych dostaw w roku 2023.

Dostawy aut elektrycznych Volkswagena

Dostawy aut elektrycznych w pierwszej połowie roku wzrosły o około 50 procent rok do roku. W Europie Grupa zwiększyła dostawy elektryków aż o 68 procent. Bank zamówień sięga obecnie 1,65 miliona pojazdów i odzwierciedla stabilny popyt.

— Dokonaliśmy strategicznej reorganizacji i restrukturyzacji Grupy Volkswagen, z jasnym planem i mierzalnymi kamieniami milowymi. Sprzedaż w Ameryce Północnej rośnie, umacniamy naszą pozycję w Chinach poprzez partnerstwa technologiczne, a ponadto trend w pełni elektrycznych pojazdów zmierza we właściwym kierunku. To, co jest dla nas ważne, to długoterminowy, zrównoważony wzrost, z naciskiem na wartość, a nie ilość — Oliver Blume, CEO Volkswagen Group.

Solidne wyniki Grupy Volkswagen

W pierwszej połowie 2023 r. Grupa Volkswagen osiągnęła zysk operacyjny przed efektami wyceny, w wysokości 13,9 mld euro, co stanowi wzrost o około 13 procent. Przełożyło się to na odpowiednią marżę w wysokości 8,9 proc., powyżej prognozowanego przedziału od 7,5 proc. do 8,5 proc. Zysk operacyjny wyniósł 11,3 mld euro (I poł. 2022 r.: 13,2 mld euro).

Całkowite przychody Grupy wzrosły o 18 proc. do 156,3 mld euro. Dostawy pojazdów w Chinach spadły o 1 procent, chociaż pod koniec okresu sprawozdawczego pojawiły się wyraźne oznaki ożywienia. Płynność netto działu motoryzacyjnego na koniec pierwszego półrocza pozostała na solidnym poziomie 33,6 mld euro.

Perspektywy na rok finansowy 2023

Grupa Volkswagen podtrzymuje także wcześniejsze prognozy finansowe na bieżący rok, które opublikowano 3 marca 2023 roku. Grupa pozostaje na dobrej drodze do osiągnięcia celu w zakresie przychodów ze sprzedaży. Volkswagen wskazuje, że jeśli chodzi o czynniki ryzyka, to zakłócenia w łańcuchu dostaw ustępowały w pierwszej połowie 2023 r., a presja przesunęła się z niedoborów półprzewodników na opóźnienia w transporcie i logistyce. Druga połowa roku powinna być zdaniem Volkswagena wspierana przez niższe koszty surowców i stopniowe łagodzenie wąskich gardeł logistycznych. Wdrożenie specjalnych programów wydajnościowych dla marek z Grupy mają dać pierwsze efekty już w drugiej połowie roku, dodatkowo wzmacniając pozycję Grupy w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu.

Przyspieszenie transformacji w Chinach

Grupa Volkswagen przyspiesza tempo transformacji w Chinach. Zamierza pozostać tam odnoszącym największe sukcesy międzynarodowym producentem i znaleźć się w pierwszej trójce na rynku. Liczba dostaw Grupy w Chinach od marca do maja znacznie wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim. Czerwcowy spadek był wynikiem wysokiej bazy w tym samym miesiącu ubiegłego roku i jednorazowych efektów, w tym zwolnienia podatkowego i dotacji ze strony władz lokalnych. W pierwszej połowie roku Volkswagen Group China dostarczyła łącznie 1 451 900 pojazdów (-1,2 procent w porównaniu z rokiem poprzednim).

Programy wydajnościowe dla marek Grupy

Grupa dostosowuje swoje platformy technologiczne, aby zapewnić markom wiodące innowacje technologiczne i odblokować korzyści skali. Jeśli chodzi o architekturę, nakreślono jasną ścieżkę rozwoju dla ustanowienia ogólnogrupowej platformy SSP. Firma oczekuje, że już w 2024 r. nowe PPE będą wykorzystywane jako konkurencyjna architektura. Następnie od 2025 roku wprowadzona zostanie MEB + drugiej generacji.

Strategiczne dostosowanie organizacji CARIAD ma na celu ustanowienie jej wewnętrznym dostawcą oprogramowania, który ściśle współpracuje z markami Grupy. Ma również na celu przyspieszenie realizacji platform E, których następna generacja zostanie zaprojektowana w nowo opracowanym centrum Software-Defined Vehicle.

Grupa Volkswagen i segment Luxury

W grupie Sport Luxury Brand marża operacyjna Porsche w segmencie motoryzacyjnym utrzymała się na bardzo wysokim poziomie 19,3 proc. Wszystko to dzięki większym dostawom (+15 proc.) w połączeniu ze stałymi cenami. DO 3,9 mld euro wzrósł wynik operacyjny (o 11 procent). W segmencie motoryzacyjnym przepływy pieniężne netto sięgneły 2,2 mld euro, nieco poniżej poziomu z poprzedniego roku.

Biznes akumulatorowy

PowerCo SE planuje wprowadzenie całkowicie nowego procesu produkcyjnego, w swoich zakładach produkujących ogniwa akumulatorowe w Europie i Ameryce Północnej. Powlekanie na sucho może potencjalnie przynieść redukcję zużycia energii o około 30 procent i 15 procent wymaganej powierzchni, oszczędzając w ten sposób setki milionów euro rocznie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię