Cyfryzacja w branży logistycznej staje się kluczowa. Tennders to hiszpański start-up dostarczający abonamentowe oprogramowanie do zarządzania siecią transportu drogowego. Firma niedawno pojawiła się na polskim rynku i założyła swój hub w Krakowie. O wyzwaniach branży transportu drogowego, jej rozdrobnieniu i wpływie na środowisko oraz o tym, jak cyfryzacja może rozwiązać te problemy, rozmawiamy z Simonem Kurbielem, współzałożycielem oraz dyrektorem na region Europy Środowej i Wschodniej.

Jakie najważniejsze trendy czekają branżę logistyczną w przyszłym roku?

Simon Kurbiel managing director w Tennders: Przewidujemy kontynuację i ekspansję wzorców z 2023 roku. Kluczowym kierunkiem rozwoju jest tutaj coraz większy nacisk na transport intermodalny. Szybko zyskuje on na popularności ze względu na swoją wydajność i skalowalność. Obserwujemy znaczny wzrost liczby terminali i coraz lepszą łączność między nimi. Doskonałym przykładem jest nowo utworzone bezpośrednie połączenie między Hiszpanią a Polską, które znacznie skraca czas tranzytu do około 50 godzin. To nie tylko duży krok naprzód – to przełom w branży.

W transporcie drogowym następuje też poważna zmiana w kierunku coraz częstszego wykorzystania elektrycznych ciężarówek i samochodów osobowych. Rosnąca świadomość wykorzystania paliw alternatywnych odzwierciedla szersze zaangażowanie branży w kwestie zrównoważonego rozwoju. Trend ten nie polega tylko na wdrażaniu nowych technologii. Chodzi też o przekształcenie przyszłości transportu w sposób zgodny z odpowiedzialnością środowiskową i zrównoważonymi praktykami.

Jaka jest rola Tennders w procesie wdrażania zmian w branży logistycznej?

Sektor drogowego transportu towarowego stoi przed wyzwaniem, by stać się bardziej zrównoważonym w szerokim tego słowa znaczeniu. Producenci ciężarówek muszą sprostać zadaniu, jakim jest produkcja i rozwój elektrycznych pojazdów ciężarowych, a także tych na wodorowe ogniwa paliwowe. Istnieją już jednak wystarczające możliwości, aby realnie zacząć wprowadzać ulepszenia. Optymalizacja technologii i procesów pomoże firmom w zakresie jakości pracy i adaptacji środowiskowej.

Firma Tennders powstała z przekonania, że lądowe łańcuchy dostaw mogą być bardziej wydajne i zrównoważone. Dzięki wcześniejszemu doświadczeniu zespołu założycielskiego w sektorze transportu i logistyki zdawaliśmy sobie sprawę z nieefektywności wielu procesów, które nadal funkcjonują w sektorze transportu, zwłaszcza w specjalności FTL lub ładunków całopojazdowych.

Chcieliśmy jednak wywierać swój wpływ nie tylko w sensie operacyjnym, ale także w sensie środowiskowym. W walce ze zmianami klimatycznymi nasza branża musi przestać być częścią problemu i stać się częścią rozwiązania. Właśnie dlatego otworzyliśmy nasz drugi hub w Krakowie, mieście, które zimą jest jednym z trzech najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie. Zgodnie z naszą wizją bardziej zrównoważonego transportu, chcieliśmy być w centrum problemu, aby zacząć wywierać wpływ na zmiany klimatyczne.

Jesteście startupem logistycznym – co was wyróżnia?

W porównaniu z bardziej tradycyjnymi technikami zarządzania na rynku, Tennders oferuje firmom większą widoczność i wydajność we wszystkich fazach operacyjnych, aby mogły one strategicznie zarządzać dostępną przepustowością. Nasze narzędzia pomagają podejmować lepsze decyzje i optymalizować zasoby. Na przykład oparty na subskrypcji SaaS Freight Management System pozwala operatorom logistycznym scentralizować swoje operacje w jednym miejscu. Ich zespoły sprzedaży i zarządzania transportem mogą kontaktować się bezpośrednio z przewoźnikami i spedytorami. W ten sposób otrzymując zoptymalizowaną i prywatną przestrzeń do negocjowania cen, zarządzania zaopatrzeniem i koordynowania sieci dostawców.

Na wielu platformach do zlecania transportu lub wyszukiwania ładunków można natknąć się na ładunki pozorne, nieuczciwych pośredników i przewoźników o wątpliwej jakości i bezpieczeństwie. Wielu menedżerów logistyki jest zmęczonych pułapkami i wyzwaniami związanymi z zamawianiem transportu długodystansowego na giełdach transportowych. 

W Tennders uważamy, że niezawodność dostawców jest najbardziej krytycznym czynnikiem w łańcuchu dostaw i stawiamy ją w centrum naszych działań. Na naszej giełdzie transportu drogowego sama społeczność ocenia i odrzuca nieregularnych spedytorów, przewoźników lub ładunki. Firmy z łańcucha dostaw nie tylko znajdą tutaj najlepsze stawki, ale także godnych zaufania partnerów.

Dla kogo przeznaczona jest aplikacja? Jakie są korzyści dla użytkowników? 

Tennders koncentruje się na małych i średnich przedsiębiorstwach działających w sektorach operatorów logistycznych, produkcji i dystrybucji, które zazwyczaj mają regularny wolumen pełnych ładunków i działają na arenie międzynarodowej. Nasza platforma została zaprojektowana dla firm myślących przyszłościowo w celu usprawnienia ich procesu decyzyjnego. Umożliwia ona użytkownikom podejmowanie szybszych i bardziej świadomych decyzji, zapewniając szerszą perspektywę niezbędną do utrzymania konkurencyjności. Optymalizując logistykę i sugerując wydajne rozwiązania, nasza aplikacja pomaga znacznie obniżyć koszty wysyłki. Wspiera także firmy w osiąganiu ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W jaki sposób pomagacie firmom w skalowaniu i jakie oszczędności dzięki wam uzyskują?

Nasza platforma ułatwia skalowanie firmom z sektora logistycznego przede wszystkim poprzez oferowanie rozwiązania SaaS, które może potencjalnie zastąpić wiele różnych platform. Już sama ta konsolidacja oznacza znaczną redukcję kosztów. Firmy mogą zarządzać swoimi zamówieniami za pośrednictwem naszego systemu, eliminując potrzebę stosowania oddzielnych systemów zarządzania transportem (TMS). Łączymy wszystkich kluczowych interesariuszy w jednym, zintegrowanym środowisku. 

Korzystając z naszej platformy, firmy uzyskują dostęp do szerszej sieci spedytorów i przewoźników. Załadowcom zapewniamy elastyczność w wyborze w zakresie tego, czy chcą publikować informacje o swoich ładunkach na publicznej giełdzie transportowej, czy też zarządzać własnymi podwykonawcami w bezpieczniejszym trybie prywatnym. Dla mnie osobiście jest to dowód na to, że Tennders wykonuje świetną robotę, łącząc te rozdrobnione rynki. Hiszpańskiemu klientowi nie jest łatwo połączyć się z polskim lub bułgarskim dostawcą. Teraz jest to łatwiejsze, a co najważniejsze, klient ma większy wybór. Większy wybór oznacza większe oszczędności.

Rozumiejąc krytyczne znaczenie czasu w naszej branży zapewniamy też dostęp do sieci zaufanych spedytorów i przewoźników, ułatwiając bezpośrednie kontakty i eliminując konieczność korzystania z pośredników. To zaś prowadzi do dalszych oszczędności. Ta wydajność ma kluczowe znaczenie w branży, w której czas to pieniądz.

Wprowadziliśmy też program „Quick Pay”, który pozwala na przyspieszenie płatności faktur, zapewniając firmom niezbędną płynność finansową.

Koncentrujemy się jednak nie tylko na ułatwianiu stronom kontaktów, ale także na wydajnym i opłacalnym przemieszczaniu towarów. Oferujemy konkurencyjne stawki, szczególnie na hiszpańskim i polskim rynku importu i eksportu, zapewniając naszym klientom najlepszą wartość dla ich potrzeb logistycznych.

Jak ważny jest dla was aspekt dekarbonizacji?

Wpływ sektora drogowego transportu towarów na środowisko stanowi złożone wyzwanie dla firm w łańcuchu dostaw. Jest to sektor, który generuje 1/5 emisji CO2 w Europie. Najważniejszym czynnikiem dekarbonizacji jest obecna trudność w mierzeniu, raportowaniu i ograniczaniu emisji z zakresu 3.

Poziom lub zakres 3 to kategoria obejmująca pośrednie emisje gazów cieplarnianych przez firmy, od materiałów i łańcucha dostaw po końcowe wykorzystanie produktu lub usługi. Od 70 do 80 proc. śladu węglowego każdej firmy w łańcuchu dostaw pochodzi z emisji zakresu 3. Emisje te są zazwyczaj najtrudniejsze do zmierzenia, ponieważ są generowane poza działalnością firmy. Zarówno gromadzenie danych na temat tych emisji, jak i działania na rzecz ich redukcji, wymagają współpracy z dostawcami. Redukcja obejmuje pomiar śladu łańcucha dostaw, co jest skomplikowanym zadaniem niezależnie od zastosowanej metody i staje się jeszcze bardziej skomplikowane, gdy próbuje się zebrać dokładniejsze dane.

Tennders liczy ten ślad?

Pracujemy już nad rozwiązaniem tego problemu. Podstawa naszego systemu zarządzania frachtem pozwala nam na powiązanie wystarczającej ilości danych z ładunku, ciężarówki i trasy, aby rozpocząć pomiary i dostarczyć pierwszy raport dotyczący emisji z zakresu 3 i pustych kilometrów. Nazywamy to kalkulatorem emisji. Przed nami długa droga, podczas której będziemy poprawiać nasze możliwości pomiarowe i zapewniać naszym użytkownikom mapy drogowe łagodzenia negatywnych skutków.

Jakie są plany rozwoju na najbliższe lata?

Skonsolidowaliśmy nasz model biznesowy w Hiszpanii do końca 2021 roku, a na początku 2022 roku wylądowaliśmy w Polsce, aby rozpocząć tworzenie zespołu polskich profesjonalistów z branży logistycznej. Dzięki naszemu solidnemu FMS i zespołowi wysoko wyspecjalizowanych pracowników z powodzeniem rozszerzyliśmy naszą działalność na kilka znaczących regionów europejskich, w tym Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Holandię, kraje Beneluksu, północne Włochy i kraje skandynawskie. Nasze plany koncentrują się zatem na konsolidacji modelu Tennders na rynku europejskim.

Dlaczego nowoczesna logistyka jest tak ważna dla gospodarki?

W Europie działa około 3,5 mln spedytorów wewnątrzunijnych, 600 tys. firm transportowych i operatorów oraz około 30 mln spedytorów regionalnych. Sektor generuje około 370 mld euro rocznego przychodu. Transport towarowy jest kluczowym sektorem w Polsce, gdzie ponad 80 proc. towarów przewożonych jest transportem drogowym. Sektor ten stanowi 7 proc. polskiego PKB. Transeuropejski korytarz, który przebiega przez Polskę, ma coraz większy wolumen.

Jednak na tym wysoce konkurencyjnym rynku biznesowym pięć największych firm stanowi zaledwie 7,27 proc., co odzwierciedla rozdrobnienie sektora. Taka rzeczywistość zmusza producentów i dystrybutorów do negocjowania z wieloma dostawcami w celu uzyskania najbardziej efektywnej usługi pod względem ceny i jakości.

Ponadto rosnące problemy kadrowe w transporcie profesjonalnym, nagłe zmiany cen paliwa i części zamiennych ze względu na rosnącą niestabilność geopolityczną w regionach ich produkcji oraz coraz bardziej złożona administracja w obliczu transformacji ekologicznej sprawiają, że zakupy ciężarówek stają się coraz bardziej skomplikowane.

Simon Kurbiel, współzałożyciel oraz dyrektor Tennders na region Europy Środowej i Wschodniej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię