Z ulic wielu polskich miast znikną użytkowane do tej pory autobusy spalinowe, a ich miejsce na liniach komunikacyjnych zajmą pojazdy zeroemisyjne: elektryczne i wodorowe. Już w 2021 roku co trzeci autobus był autobusem elektrycznym, a ubiegły rok był pierwszym rokiem, kiedy zarejestrowano więcej elektrycznych autobusów niż spalinowych. Zakup autobusów w dużej mierze finansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”.

  • W ramach drugiego naboru programu „Zielony Transport Publiczny” wpłynęło 101 wniosków
  • Wartość nowych wniosków opiera na kwotę 1,3 mld zł

NFOŚiGW dopłaca do autobusów elektrycznych

Umowy na dotacje i pożyczki z NFOŚiGW podpisały samorządy z niemal wszystkich regionów w kraju – od Wejherowa na Pomorzu do Zakopanego w Tatrach i od Zamościa na Lubelszczyźnie po Bolesławiec na Dolnym Śląsku. Z dofinansowania do ekologicznej floty korzystają zwłaszcza miasta mniejsze i średnie, które najbardziej potrzebują impulsów rozwojowych.  

1,3 mld zł na autobusy elektryczne

W drugim konkursowym naborze w programie „ZTP” – ogłoszonym 23 lipca 2021 r. symbolicznie w Stalowej Woli (mieście niedużym, ale z wielkim potencjałem), a zakończonym 20 grudnia 2021 r. – do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło aż 101 kolejnych wniosków (w tym 69 o bezzwrotną dotację), przede wszystkim od organizatorów komunikacji zbiorowej z miast mniejszych i średnich.

Wartość tych nowych wniosków opiewa na kwotę ponad 1,3 mld zł, za które samorządy chcą kupić najnowocześniejsze autobusy elektryczne i wodorowe. To oznacza, że w wykonany zostanie kolejny, jeszcze dalszy krok w realizacji strategicznego celu państwa, jakim jest upowszechnienie w miastach zeroemisyjnego transportu zbiorowego. 

Zielony Transport Publiczny - mapa samorządów, które otrzymały finansowanie

Wsparcie finansowe ze środków publicznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest kierowane zwłaszcza do miast średnich i małych, które mają mniej możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, a  borykają się z takimi wyzwaniami cywilizacyjnymi, jak smog i emisja gazów cieplarnianych, a także ze zjawiskiem wykluczenia transportowego.

Samorządy w tych ośrodkach coraz chętniej stawiają na rozwój zeroemisyjnej komunikacji lokalnej, widząc w tym szansę na ekorozwój. NFOŚiGW wspiera te społeczne, ekologiczne i modernizacyjne aspiracje miast, zwłaszcza w tzw. Polsce powiatowej. Instrumentem pomocy finansowej jest wieloletni program priorytetowy pod nazwą „Zielony Transport Publiczny” („ZTP”).

NFOŚiGW i Zielony Transport Publiczny 

Celem programu Zielony Transport Publiczny jest obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym i rozwój „zielonej”, inteligentnej mobilności.

Program „ZTP” jest dostosowany do założeń określonych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO), co sprawia, że NFOŚiGW może sięgać po środki finansowe z KPO przeznaczone na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez rozwój zeroemisyjnego transportu.  

– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako główna instytucja finansująca ochronę klimatu i środowiska w Polsce, od wielu już lat systematycznie i planowo podejmuje działania na rzecz ograniczenia zużycia paliw emisyjnych w transporcie, wspierając rozwój „zielonej”, ekologicznej komunikacji publicznej w całym kraju – podkreśla prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski. 

Zielony Transport Publiczny - mapa samorządów wnioskujących o dotację

Zielony Transport Publiczny – dla kogo?

Z dofinansowania w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” korzystają głównie miasta mniejsze i średnie, w których powierzchnia, poziom urbanizacji, liczba mieszkańców oraz potrzeby ludzi w zakresie mobilności są na tyle duże, że niezbędne jest utrzymywanie rozbudowanej sieci miejskiej komunikacji, natomiast ich potencjał ekonomiczny i społeczny – przy odpowiednim wsparciu finansowym ze strony państwa – daje szansę szybszego rozwoju.

Część z nich to dawne stolice województw (z okresu, gdy na mapie administracyjnej było ich 49), często są to miasta o dużym znaczeniu gospodarczym i turystycznym. Inne to typowe ośrodki powiatowe, z niezłym jednak poziomem uprzemysłowienia i edukacji, a tym samym ze sporymi możliwościami rozwojowymi.   

We wszystkich tych miastach występują zarazem pewne ograniczenia i bariery, jak relatywnie wysoki poziom bezrobocia, gorzej rozwinięty transport publiczny i związana z tym utrudniona mobilność, a nawet zjawisko wykluczenia transportowego. Na to nakłada się jeszcze zły stan powietrza i problemy z ograniczaniem smogu i emisji CO2, co ogólnie wpływa niekorzystnie na poziom życia mieszkańców. 

Z dofinansowania w pierwszym naborze w programie „Zielony Transport Publiczny” skorzystało kilkadziesiąt miast. Przedstawiamy poniżej wybrane przykłady projektów:

  • BOLESŁAWIEC (woj. dolnośląskie): Zakup jednego autobusu o napędzie elektrycznym wraz ze stacją ładowania. Dofinansowanie z NFOŚiGW: ponad 1,6 mln zł (dotacja).  
  • CHEŁM (woj. lubelskie): Zakup 26 autobusów napędzanych energią elektryczną wytworzoną z wodoru. Dofinansowanie z NFOŚiGW: ponad 100, 4 mln zł (dotacja).   
  • CHODZIEŻ (woj. wielkopolskie): Zakup jednego autobusu elektrycznego oraz ładowarki. Dofinansowanie z NFOŚiGW: ponad 1,4 mln zł (dotacja).  
  • GDYNIA (woj. pomorskie): Zakup 3 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania.  Dofinansowanie z NFOŚiGW: prawie 8,7 mln zł (dotacja).  

GRUDZIĄDZ (woj. kujawsko-pomorskie): Zakup 17 elektrycznych autobusów akumulatorowych typu midi.  Dofinansowanie z NFOŚiGW: prawie 35,9 mln zł (dotacja) i niemal 14,2 mln zł (pożyczka).  

MIŃSK MAZOWIECKI (woj. mazowieckie): Zakup 6 autobusów o napędzie elektrycznym wraz z infrastrukturą ładowania. Dofinansowanie z NFOŚiGW:  prawie 9,9 mln zł (dotacja) i ponad 8,8 mln zł (pożyczka).  

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI (woj. świętokrzyskie): Zakup 8 autobusów o napędzie elektrycznym wraz z wyposażeniem i stacją ładowania. Dofinansowanie z NFOŚiGW: niemal 14,8 mln zł (dotacja).  

OSTRÓW WIELKOPOLSKI (woj. wielkopolskie): Zakup 6 autobusów o napędzie elektrycznym wraz z systemem ładowania. Dofinansowanie z NFOŚiGW: ponad 9, 1 mln zł (dotacja).  

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (woj. łódzkie): Zakup 7 autobusów o napędzie elektrycznym wraz z punktami ładowania. Dofinansowanie z NFOŚiGW: nieco ponad 13 mln zł (dotacja).   

RADOMSKO (woj. łódzkie): Zakup 4 autobusów o napędzie elektrycznym wraz z dokumentacją techniczną i montażem stacji ładowania i instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie z NFOŚiGW: prawie 8,2 mln zł (dotacja).  

SIEDLCE (woj. mazowieckie): Zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym klasy maxi wraz z infrastrukturą ładowania. Dofinansowanie z NFOŚiGW: nieco ponad 7 mln zł (dotacja).  

SŁUPSK (woj. pomorskie): Zakup 6 bateryjnych autobusów elektrycznych wraz z kompletną infrastrukturą ładowania. Dofinansowanie z NFOŚiGW: ponad 12,4 mln zł (dotacja) i prawie 4,7 mln zł (pożyczka).  

STALOWA WOLA (woj. podkarpackie): Zakup 5 autobusów o napędzie elektrycznym. Dofinansowanie z NFOŚiGW: 10, 6 mln zł (dotacja).  

ŚWIDNICA (woj. dolnośląskie): Zakup 6 autobusów o napędzie elektrycznym typu maxi. Dofinansowanie z NFOŚiGW: ponad 11,8 mln zł (dotacja) i przeszło 5,1 mln zł (pożyczka).  

TORUŃ (woj. kujawsko-pomorskie): Zakup 4 autobusów elektrycznych o długości 12 m wraz z infrastrukturą ładowania. Dofinansowanie z NFOŚiGW: nieco ponad 7 mln zł (dotacja).  

WEJHEROWO (woj. pomorskie): Leasing 3 autobusów o napędzie elektrycznym. Dofinansowanie z NFOŚiGW: ponad 5,6 mln zł (dotacja).  

WŁOCŁAWEK (woj. kujawsko-pomorskie): Zakup 11 autobusów elektrycznych  wyposażonych w magazyny energii. Dofinansowanie z NFOŚiGW: prawie 24,6 mln zł (dotacja) i trochę ponad 9 mln zł (pożyczka).   

ZAKOPANE (woj. małopolskie): Zakup 3 autobusów bateryjnych o napędzie elektrycznym wraz ze stacją ładowania. Dofinansowanie z NFOŚiGW: prawie 7,3 mln zł (dotacja).  

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (woj. dolnośląskie): Zakup 4 akumulatorowych autobusów elektrycznych typu mini. Dofinansowanie z NFOŚiGW: ponad 5,6 mln zł (dotacja).  

Program „Zielony Transport Publiczny”, nie jest zamknięty dla miast znacznie większych, o statusie stolic województw albo dużych aglomeracji, dlatego przy okazji pierwszego naboru w „ZTP” z dofinansowania do zakupu zeroemisyjnych autobusów miejskich skorzystały także takie ośrodki, jak Wrocław, Poznań, Szczecin, Opole, czy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.  

Zobacz też:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię