W sześciu  miastach w województwie wielkopolskim – w Gnieźnie, Kórniku, Nowym Tomyślu, Pile, Swarzędzu i Wrześni – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje zakup łącznie 25 autobusów elektrycznych i wodorowych, a także budowę infrastruktury do ładowania tych pojazdów. Wsparcie z NFOŚiGW opiewa na ogólną kwotę 48,4 mln zł, z czego 43,9 mln zł stanowią bezzwrotne dotacje, a 4,5 mln zł – preferencyjne pożyczki.

  • W ramach programu „Zielony Transport Publiczny” NFOŚiGW przeznaczy wsparcie wysokości 43,9 mln zł dotacji i 4,5 mln zł pożyczek
  • Miasta Wielkopolski zakupią łącznie 25 autobusów elektrycznych
  • 3 autobusy będą autobusami wodorowymi

Dofinansowanie do autobusów elektrycznych z NFOŚiGW dla miast Wielkopolski

Dofinansowanie dla sześciu wielkopolskich miast pochodzi z realizowanego przez NFOŚiGW programu „Zielony Transport Publiczny” („ZTP”), poprzez który wspierany jest w Polsce rozwój ekologicznej, zeroemisyjnej komunikacji miejskiej. Głównym celem programu jest zmniejszenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie zbiorowym, a w konsekwencji – poprawa stanu powietrza w ośrodkach miejskich.

Upowszechnienie na liniach komunikacyjnych polskich miast autobusów, które nie emitują CO2 oraz pyłów. Zeroemisyjna komunikacja miejska to także sposób na poprawy funkcjonowania transportu zbiorowego i walki ze zjawiskiem wykluczenia transportowego.      

– Wsparcie ze środków finansowych programu „Zielony Transport Publiczny” kierujemy nie tylko do wielkich aglomeracji, ale przede wszystkim do miast średnich i małych, które dysponują skromniejszymi możliwościami rozwojowymi, a często w równym stopniu borykają się z takimi problemami cywilizacyjnymi, jak smog, nadmierna emisja gazów cieplarnianych i hałas. Cieszymy się, że samorządy, także w Wielkopolsce, coraz chętniej stawiają na zeroemisyjną komunikację lokalną, słusznie dostrzegając w tym szansę na ekorozwój swoich miast. Jako największa w Polsce instytucja finansująca projekty na rzecz ochrony klimatu i środowiska, chętnie wspieramy ekologiczne i modernizacyjne aspiracje miast i miasteczek – zaznacza wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Sławomir Mazurek. 

Projekty wsparte przez NFOŚiGW w Wielkopolsce zakładają łącznie zakup 25 ekologicznych autobusów, z czego 22 o napędzie elektrycznym i 3 zasilane wodorem. Pojazdy będą nowoczesne, niskopodłogowe i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Beneficjenci w ramach otrzymanych dotacji i pożyczek zakupią i zamontują również infrastrukturę do ładowania autobusów elektrycznych, w tym ładowarki mobilne, ładowarki do zajezdni, przyłącza i stacje transformatorowe. Przeprowadzone zostaną również szkolenia dla kierowców i mechaników obsługujących nowe autobusy. Realizacja poszczególnych inwestycji – w zależności od miasta – zakończy się między 30 września 2023 r. a 30 września 2025 r. 

Dofinansowanie do zakupu autobusów elektrycznych w Wielkopolsce

Jeśli chodzi o Gniezno, to przedsięwzięcie zakłada zakup 10 autobusów o napędzie elektrycznym. Dofinansowanie obejmie także infrastrukturę ładowania pojazdów – 5 dwustanowiskowych ładowarek zajezdniowych, 2 ładowarki mobilne i 1 stację transformatorową. Przeszkolonych zostanie co najmniej 20  kierowców i 10 mechaników. Dotacja z NFOŚiGW, jeśli chodzi o Gniezno, wyniosą prawie 18,5 mln zł.  

Kórnik zaś w ramach przedsięwzięcia zakupi 3 autobusy o napędzie elektrycznym. W celu ich zasilania zakupione będą3 ładowarki do zajezdni. Szkolenie obejmie co najmniej 18 osób mających obsługiwać nowe autobusy. Dofinansowanie z NFOŚiGW wyniesie przypadku Kórnika ponad 4,8 mln zł dotacji i prawie 3,6 mln zł pożyczki.   

Nowy Tomyśl zakupi jeden autobus o napędzie elektrycznym. Do jego ładowania posłużą dwa punkty zainstalowane na terenie spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej oraz jedna ładowarka mobilna. Szkolenie przejdą co najmniej trzy osoby. Dotacja z NFOŚiGW wyniesie ponad 1,5 mln zł.  

Piła planuje zakup trzech autobusów wodorowych i dwóch zasilanych energią elektryczną. Na towarzyszącą infrastrukturę złożą się także trzy punkty ładowania, w tym jedna ładowarka mobilna i jedna ładowarka dwustanowiskowa. Przeszkolonych ma być co najmniej 20 osób mających obsługiwać pojazdy. Dotacja z NFOŚiGW wyniesie niemal 9,6 mln zł.    

Swarzędzu projekt przewiduje zakup pięciu autobusów o napędzie elektrycznym. W ramach inwestycji planowany jest także zakup i montaż na terenie zajezdni autobusowej w Garbach dwóch punktów ładowania. Ponadto zostanie przeprowadzone szkolenie dla co najmniej 10 kierowców i 5 mechaników. Dotacja z NFOŚiGW wyniesie w tym przypadku 7,9 mln zł.   

Miasto Września zamierza kupić jeden autobus o napędzie elektrycznym i jedną ładowarkę. Dofinansowanie z NFOŚiGW opiewa na sumę 1,8 mln zł dotacji i niemal 918 tys. zł pożyczki.  

Zobacz też: Studyjny model autonomicznego Volkswagena

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię