Zwolnienia dla aut elektrycznych w Szwajcarii kończą się. Od 1 stycznia 2024 roku za import elektryków Szwajcary zapłacą stawkę cła w wysokości 4 proc. Ma to poprawić wpływy do budżetu.

Zwolnienia dla aut elektrycznych w Szwajcarii – wchodzą cła

Od 1 stycznia 2024 r. pojazdy elektryczne w Szwajcarii będą objęte cłem. Rada Federalna na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2023 r. zatwierdziła nowelizację rozporządzenia w sprawie opłat drogowych. Wcześniej jej członkowie zapoznali się z wynikami konsultacji. Koniec ze zwolnieniami podatkowymi dla aut elektrycznych ma związek z uzupełnieniem braków we wpływach podatkowych. Działanie ma także na celu zabezpieczenie środków wpływających do funduszu autostrad i transportu miejskiego. Nałożenie cła na pojazdy elektryczne wpisuje się w koncepcję dostosowywania budżetu, którą Rada Federalna przyjęła na posiedzeniu 25 stycznia 2023 r.

Na podstawie ustawy o opłatach od pojazdów Rada Federalna nakłada 4 proc. cła. Obecnie pojazdy elektryczne zwolniono z tego podatku, który został wprowadzony w 1997 r. Celem tych działań było wówczas stworzenie zachęt rynkowych do rozwoju elektromobilności.

Wpływ na budżet

Wraz z rozwojem elektromobilności sytuacja uległa istotnej zmianie. W latach 2018–2022 roczny import pojazdów elektrycznych wzrósł prawie sześciokrotnie, z około 8 000 do ponad 45 000. Zaś w pierwszej połowie 2023 r. zaimportowano do Szwajcarii łącznie około 30 400 elektryków. W ujęciu rocznym był to wzrost o 66 proc.

Udział pojazdów elektrycznych w imporcie ogółem wyniósł w I półroczu 2023 r. ok. 23 proc. To zaś przełożyło się na spadek wpływów z podatku samochodowego. W całym roku 2022 luka sięgnęła 78 mln franków, a w tym roku ma sięgnąć około 100-150 mln franków szwajcarskich. W przypadku utrzymania zwolnienia podatkowego ubytek wpływów podatkowych w latach 2024-2030 sięgnąłby nawet 3 mld franków.
Po zniesieniu zwolnienia 1 stycznia 2024 r. pojazdy elektryczne objęto normalną stawką podatku wynoszącą 4 proc. Cło jest pobierane od ceny importowej samochodu, a nie od ostatecznej ceny sprzedaży. Zdaniem branży, trwająca redukcja kosztów produkcji pojazdów elektrycznych doprowadzi ostatecznie o wyrównania się cen pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi i pojazdów elektrycznych i to już od 2025 r. 

Część planów korekty budżetowej

Konsultacje społeczne trwały od 5 kwietnia do 12 lipca 2023 r. Większość środowisk opowiedziała się za nowelizacją przepisów. Jedna trzecia głosów opowiadała się za późniejszym terminem wdrożenia podatku. Rada Federalna stoi na stanowisku, że zachęta w postaci zwolnienia z cła jako zachęta nie jest już konieczna. Szczególnie w sytuacji gwałtownego wzrost udziału pojazdów elektrycznych w całkowitym imporcie samochodów. 

Auta elektryczne w Szwajcarii w 2022 roku

Najlepiej sprzedającym się modelem w kraju była Tesla Model Y. W 2022 r. 17,3 proc. wszystkich sprzedanych nowych samochodów było w 100 proc. elektrycznych, a 8 proc. stanowiły hybrydowe modele elektryczne typu plug-in. W 2022 roku odnotowano zatem wzrost na poziomie 5 proc. w ujęciu rocznym.

Około połowy wszystkich nowo zarejestrowanych pojazdów stanowiły auta spalinowe. Auta benzynowe odpowiadały za 37,8 proc. udziały w liczbie nowych rejestracji, zaś z silnikiem diesla – 11,7 proc.

Pomimo rosnącej liczby właścicieli samochodów elektrycznych Szwajcaria plasowała się za Niemcami i zajęła ósme miejsce w europejskim rankingu samochodów elektrycznych. Stowarzyszenie stwierdziło, że było to prawdopodobnie spowodowane bardziej ograniczoną dostępnością stacji ładowania.

Stacje ładowania w Szwajcarii

Z raportu rocznego Swiss eMobility za rok 2022, wynika, że w ubiegłym roku krajowa sieć ładowania publicznego nadal rosła. W całym kraju działało 12 560 punktów ładowania, o 35 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Najwięcej nowych pojazdów elektrycznych zarejestrowano w środkowej Szwajcarii, co odpowiadało jednocześnie współczynnikowi największej liczby stacji ładowania na jednego mieszkańca. W liczbach bezwzględnych najwięcej właścicieli samochodów elektrycznych miał kanton Zurych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię