„Mój Elektryk” dla firm rusza. Program wchodzi w kolejny etap swojego działania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podał w czwartek, że uruchamia ostatni komponent programu – dopłaty dla przedsiębiorców. Nabór wniosków ruszy już od 22 listopada.

  • „Mój Elektryk” dla firm ruszy 22 listopada
  • W ramach programu „Mój Elektryk” firmy mogą wnioskować także o dopłaty do leasingu
  • Dotychczas w ramach programu „Mój Elektryk”, osoby fizyczne złożyły prawie 1 tys. wniosków (do końca października 2021 r.)

„Mój Elektryk” dla firm – rusza nabór wniosków 

„Mój Elektryk” to program szczególnie wyczekiwany przez firmy. W Polsce blisko 3/4 nowych rejestracji pojazdów to właśnie firmy. Jak wcześniej już zapowiadano NFOŚiGE zwiększył budżet programu priorytetowego „Mój elektryk” o 200 mln zł. To zaś oznacza, że w sumie będzie on opiewał na ok. 700 mln zł. Środki są przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego kategorii:

  • M1,
  • N1,
  • L1e-L7e

„Mój Elektryk” dla firm – kluczowa faza

Kolejny etap programu „Mój Elektryk” jest przeznaczony dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi – czyli firm i przedsiębiorców. Wnioski o dofinansowanie zakupu aut elektrycznych można składać od 22 listopada 2021 r. do 30 września 2025 r., o ile oczywiście nie wyczerpie się wcześniej budżet. O dopłaty do elektryka, wnioski do NFOŚiGW mogą składać przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, stowarzyszenia, a także fundacje, spółdzielnie, rolnicy indywidualni oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.  

Uruchomienie dopłat dla przedsiębiorców jest kolejną fazą wdrażania systemu dopłat do zakupu aut elektrycznych. Dotychczas NFOŚiGW uruchomił dotacje dla osób fizycznych na zakup aut osobowych oraz dotacje do leasingu oraz najmu długookresowego, we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska.   

– W Polsce sektor komunikacyjny odpowiada za około 15 procent emisji gazów cieplarnianych, a także hałas i wyrzucanie do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, przy czym największy w tym udział ma transport drogowy, dlatego konsekwentnie dążymy do obniżenia zużycia paliw emisyjnych w tym obszarze. Dotacje do zakupu pojazdów zeroemisyjnych udzielane przedsiębiorcom i instytucjom wydatnie wpłyną na upowszechnienie w naszym kraju „zielonego” transportu, gdyż wedle statystyk właśnie biznes i podmioty instytucjonalne są głównymi nabywcami nowych pojazdów dla swoich flotzaznacza minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

„Mój Elektryk” dla firm – jakie samochody?

„Mój Elektryk” dla przedsiębiorców, podobnie jak w przypadku dofinansowania dla zwykłych osób i rodzin, podlega podobnym zasadom, jeśli chodzi o składanie wniosków. NFOŚiGW przyjmuje już wnioski o dofinansowanie od lipca 2021 r. W obecnie uruchamianym naborze, wsparcie polega na częściowej refundacji kosztu zakupu zeroemisyjnego auta do kwot określonych w programie. Dofinansowanie obejmuje zarówno samochody osobowe, dostawcze, ale także pojazdy kategorii L o zeroemisyjnym napędzie (elektryczne lub wodorowe).  

– Dla osobowych „elektryków” przewidziano dotację w wysokości 18 750 zł lub 27 000 zł, o ile deklarowany roczny przebieg pojazdu wyniesie co najmniej 15 tys. km. W przypadku samochodów dostawczych dotacja będzie wyższa, w zależności od przebiegu rocznego – do 50 tys. zł lub do 70 tys. zł, maksymalnie do 20 proc. lub do 30 proc. kosztów kwalifikowanych kupna samochodu, przy czym nie będzie obowiązywał limit cenowy. Dodam, że na dotacje do zakupu pojazdów zeroemisyjnych przeznaczyliśmy dodatkową pulę pieniędzy w wysokości 200 mln złotych, zwiększając tym samym obecny budżet programu „Mój elektryk” do 700 mln złotych – deklaruje wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Artur Lorkowski.  

„Mój Elektryk” – jak działa?

„Mój elektryk” to rządowy program, którego operatorem jest NFOŚiGW. Zakłada on możliwość udzielenia dofinansowania zakupu samochodów elektrycznych, wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania albo wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych. Istotne jest to, że dotacją mogą być objęte wyłącznie nowe samochody, które nie były przed zakupem zarejestrowane lub zostały zakupione i zarejestrowane przez dealera samochodowego. Dla przedsiębiorców ważną informacją jest także fakt, że dofinansowanie obejmuje także leasing samochodów. Samochody nie mogą mieć jednak przebiegu wyższego niż 50 km.

„Mój Elektryk” – wyniki wcześniejszego naboru

Mój Elektryk” ruszył już 12 lipca 2021 roku. Nabór zaczął się od osób fizycznych. Kwota dotacji dla „zwykłych Kowalskich” wynosi 18 750 zł. Jeśli zaś chodzi o rodziny wielodzietne ­– 27 000 zł. Cena auta elektrycznego nie może przekraczać 225 000 zł, przy czym limit cenowy nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Kilka dni temu NFOŚiGW podał w wiadomości PAP, że od momentu kiedy uruchomiony został program „Mój elektryk” dla zwykłych osób fizycznych, złożono łącznie 969 wniosków na łączną kwotę 20 mln 33 tys. 250 zł. Wnioski o dofinansowanie można składać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie. Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny złożyły 226 wnioski na łączną sumę 6 mln 102 tys. zł.

NFOŚiGW wskazuje, cytowany przez PAP, że z liczby już złożonych wniosków w programie „Mój elektryk” wynika, że średnia dopłata do samochodu elektrycznego wyniesie ponad 20 tys. zł.

„Mój Elektryk” – jak złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Mój Elektryk” należy składać przez internet. Aby uzyskać refundację, wystarczy przedstawić fakturę zakupu i przejść kilka prostych kroków w formularzu online.   

NFOŚiGW szuka banków do „Mojego Elektryka”

NFOŚiGW w lipcu 2021 roku ogłosił nabór na banki, które są zainteresowane dystrybucją dopłat do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Pierwszym baniem, który pozytywnie został zweryfikowany, który w imieniu NFOŚiGW będzie udzielał dotacji do leasingu zeroemisyjnych pojazdów, jest Bank Ochrony Środowiska. NFOŚiGW 8 września 2021 r. podpisał z BOŚ umowę w sprawie dystrybucji dopłat do leasingu oraz najmu długookresowego pojazdów.   

Zobacz też:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz swój komentarz
Wpisz tutaj swoje imię